1. Het is de laatste tijd akelig stilaan het politieke front in Veldhoven
 2. Slechts 2 raadsvergaderingen in bijna 9 maanden tijd! Is dat niet erg weinig?
 3. Is de raad nog voldoende in beeld als hoogste bestuursorgaan?
 4. Een andere vergaderstructuur zou wellicht verbetering kunnen brengen.

 

Veel mensen, die ik spreek doen de laatste tijd hun beklag over het politieke bedrijf in Veldhoven. De strekking van de klachten, die ik bedoel, is: er gebeurt niks in de politiek in Veldhoven! We lezen en horen niets. Wat doen jullie eigenlijk in die raadszaal?

Laat ik eerst eens even enkele stellingen poneren:

 1. 1.De gemeenteraad is het hoogste en enige democratisch gekozen bestuursorgaan van een gemeente.
 2. 2.Dankzij het dualisme is ons politieke stelsel duidelijker en transparanter geworden. De raad stelt hoofdlijnen en kaders vast, laat de invulling dan wel uitvoering hiervan over aan het college en controleert achteraf de uitkomsten van alle bestuurlijke inspanningen.
 3. 3.Raadswerk is zwaar en vraagt veel van gemeenteraadsleden. Vooral veel en lang vergaderen kost een heleboel voorbereiding en kruim.

Maar: Laten we eens kijken naar de praktijk van nu. Wat zien we dan?

Tussen 6 juli 2011 en nu hebben er maar liefst 2 reguliere raadsvergaderingen plaatsgevonden. Eentje op 27 september, de andere op 20 december. Een nieuw minimumrecord, zover mij bekend. Pas op 27 maart (!) zal de eerstvolgende aan de orde zijn.

Uiteraard vonden daarnaast ook nog de Algemene Beschouwingen in november plaats waarin de begroting 2012 werd vastgesteld door de raad. Maar dit totale vergaderschema valt toch moeilijk te typeren als een met ‘grote vergaderdruk’ voor een gemeente met zo’n 44.000 inwoners , zo lijkt mij. We hebben het dus over slechts 2 raadsvergaderingen in bijna 9 maanden!

Maar hier komt nog iets bij. Zo had de vergadering van september jl. 18 bespreekpunten. Dat lijkt heel wat, maar over 12 daarvan werd niets of vrijwel niets gezegd door de aanwezige raadsleden. De meeste voorstellen werden zonder commentaar of stemming bij hamerslag goedgekeurd. De vergadering duurde van 19.30 tot 22.55 uur, ook niet bepaald een indrukwekkende prestatie. De bijeenkomst van december had nog minder bespreekpunten, maar duurde wel 10 minuten langer.

De belangrijkste vraag die zich bij mij opdringt is: Hoe kan dit? Hoe kun je op deze manier als hoogste orgaan van de gemeente op een ordentelijke manier je werk doen? Als je zo weinig bij elkaar komt?

En als er nu niets of weinig aan de orde zou zijn in onze gemeente, dan zou je dit nog kunnen billijken. Maar er speelt een flink aantal zaken, die een grote (financiële) impact kunnen hebben op Veldhoven. Ik noem in willekeurige volgorde:

 • –          De samenwerking in de regio. Hoe ver gaan we hierin;
 • –          De bouw van 3 grote basisscholen, met in dat verband inmiddels de nodige perikelen. Een project van 10-tallen miljoenen euro’s;
 • –          De aanpassing van het City Centrum en het Burgemeester van Elsenpark;
 • –          De bezuinigingsoperatie met grote gevolgen voor allerlei organisaties en instellingen;
 • –          De perikelen met betrekking tot de aanleg van een nieuwe N69;
 • –          De woningmarkt en de problematiek ten aanzien van de voorgenomen bouwprojecten;
 • –          De economische en financiële crisis met alle gevolgen daarvan voor de gemeente (zoals de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden);
 • –          De invulling van de Wmo en de realisatie van het Participatieplein;
 • –          Het groenbeleid van de gemeente;
 • –          De vorm en inhoud van het wijkbeheer, hoe hiermee verder te gaan;
 • –          Alle perikelen rondom Eindhoven Airport;
 • –          Het coffeeshopbeleid van de gemeente, wel of niet aanpassen;

Dit zijn niet de minste issues die ik zojuist heb opgesomd. En geloof me, het is slechts een incomplete greep uit het totale pakket. Er speelt nog veel meer.

Hoe valt dit te rijmen met het geringe aantal raadsvergaderingen dat heeft plaatsgevonden? In mijn ogen niet. De raad als hoogste bestuursorgaan was veel te weinig aan zet en werd nog maar sporadisch geraadpleegd over zaken, die er voor Veldhoven en haar burgers toe doen. Het college en de ambtelijke organisatie acteren volgens mij veel te veel op eigen houtje. Formeel zal het allemaal wel kloppen, maar het voelt niet altijd goed.

Ik ben dan ook blij dat de raadsleden Wim Groenendijk (GBV) en Aad Marseille (CDA) als leden van de agendacommissie het initiatief naar zich hebben toegetrokken om te proberen een totaal nieuwe vergaderstructuur voor de raad te gaan organiseren per 2013. Een die er onder andere voor moet zorgen dat de burgers beter gehoord kunnen worden door de bestuurders in raad en college. Maar die bovendien de vergaderfrequentie van de raad en de raadscommissies ten goede zal komen.

Zodat de raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente zijn rol weer op een behoorlijke wijze kan gaan invullen. Dat is naar mijn mening zeker wenselijk. Ik wens beide heren dan ook veel wijsheid en succes toe bij hun inspanningen.

Hans van de Looij

Raadslid GBV