In het ED van zaterdag 2 november jl. kon men lezen dat de Eindhovense VVD (op termijn) Eindhoven en de randgemeenten wil samenvoegen. Onder het motto dat meer bestuurlijke  grootschaligheid beter is voor de ontwikkeling van ons stedelijk gebied. Daar gaan we weer! De zoveelste duit in het zakje van de herindeling.

 

Veldhoven gaat al jaren voor intensieve samenwerking in de regio op basis van het uitgangspunt dat de eigen gemeentelijke zelfstandigheid voorop blijft staan. Burgemeester Mikkers (ook VVD) verzekert eenieder, dat dit zo is en blijft. En dat we vertrouwen in elkaars goede bedoelingen moeten hebben hieromtrent, wil die samenwerking effectief kunnen zijn.

GBV wordt echter steeds minder goed van vertrouwen in deze. De inkt van het bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 met bestuurlijke afspraken is amper droog  en nu weer de VVD-Eindhoven, die herindeling als stip op de horizon ziet. Dus dat wordt de vervolgstap  op die afspraken?

 

Het ergste is dat het ‘grootschaliger is beter’-principe naar de mening van GBV een drogreden is. ASML werd groot in de context, die Veldhoven heet en Brainport heeft zich in de bestaande bestuurlijke setting ontwikkeld tot een van de belangrijkste economische factoren van Nederland. Zou dat allemaal beter zijn gegaan, als hier een groot Eindhoven had bestaan? Dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen.

 

Amsterdam heeft bijna 800.000 inwoners, maar splitst de stad op in 7 stadsdelen, die elk een eigen bestuurscommissie krijgen. Dit om het allemaal enigszins bestuurlijk handelbaar te houden. Zo’n setting bestaat hier in feite nu. Waarbij voldoende  ruimte bestaat om op hoofdlijnen samen te werken.

 

Goede samenwerking vergt inderdaad onderling vertrouwen voor elkaars bedoelingen en respect voor ieders positie. Maar het wordt vanuit Veldhoven gezien wèl moeilijk hierin te blijven geloven als de Eindhovense politiek zich zo blijft opstellen.

 

Raadsleden GBV