• Zwembad D’n Ekkerman dreigt om financiële reden gesloten te moeten worden
 • Dat is niet de keus van GBV
 • Alle steun voor de manifestatie op het Meiveld gisteren

 

Net voor de zomervakantie werd in de gemeenteraad van Veldhoven gesproken over de toekomst van het gemeentelijke zwembad D’n Ekkerman. Dat bad is aan het verouderen en op korte termijn is actie geboden, wil Veldhoven gemeentelijk badwater behouden. Iets, wat in eerste instantie alle politieke partijen graag wilden. Immer, niet alleen is D’n Ekkerman de thuisbasis van de grote zwemvereniging Njord (900 leden), maar velen – jong én oud – maken met regelmaat gebruik van de mogelijkheden, die het zwembad hen biedt om in beweging te blijven. Iets wat de overheid toch propageert in het kader van ‘sporten is gezond’.

 

Lees verder »

 • Kruispunt voorlopig nog niet aangepast
 • Definitief standpunt na aanleg Zilverbaan in 2017
 • GBV houdt vinger aan de pols

In de leesmap voor de raad was onlangs een informatienota opgenomen met een advies over hoe om te gaan met de inrichting van het kruispunt Kromstraat-De Plank. Deze nota baseerde zich daarbij op een advies, dat was uitgebracht door het bureau Kragten. In deze raadsperiode was immers afgesproken om te onderzoeken in hoeverre het wenselijk resp. noodzakelijk is om dit kruispunt fysiek anders in te richten.

  Lees verder »

 • Meerderheid raad kiest voor sluiting boven extra OZB
 • GBV wil behoud voorzieningen, dus ook het zwembad
 • Hoe nu verder….

 

Hoe GBV aankijkt tegen het behoud van onze voorzieningen in relatie tot de gemeentelijke lasten voor onze bewoners, is al vele jaren bekend. Wij vinden het behoud van ons huidige voorzieningenniveau essentieel voor onze Veldhovense gemeenschap. Veldhoven wil zich profileren als de derde Brainportgemeente waar mensen graag naar toekomen en willen wonen.

 

Lees verder »

 • onlangs werd de kerntakendiscussie politiek afgerond
 • behandeling fase 2 in raad aanleiding tot kritiek
Tijdens een raadsvergadering in april werd de tweede fase van de kerntakendiscussie door raad en college afgerond. Volgens sommigen was de wijze van behandeling in de raad van dit onderwerp belachelijk. Iemand noemde het gebeuren tijdens Veldhoven aan Tafel zelfs ‘Veldhoven onwaardig’. Was het allemaal zo erg dan? Dat is maar net hoe je er tegenaan wilt kijken en het hele doorlopen traject bij deze overweging betrekt.

Lees verder »

 •  Kerntakendiscussie loopt ten einde
 •      Kermissen in de oude kernen blijven wat GBV betreft
 •      Met weinig wordt echt gestopt

 

Op 22 maart bereikt de kerntakendiscussie in de gemeente Veldhoven zijn ontknoping en zal de gemeenteraad verder richting geven aan de toekomst van Veldhoven. Daarbij zullen wat GBV betreft vrijwel alle huidige taken gehandhaafd blijven, hooguit een onsje minder of anders georganiseerd. Zo is van het schrappen van de kermissen bijvoorbeeld absoluut geen sprake; de coalitie van VSA, GBV en D66 heeft het zelfs in haar eigen coalitieprogramma staan!

 

Lees verder »