• Gang naar de rechter door duikteam geen positief resultaat
 • Opheffing regionale duikteam bij brandweer blijft van kracht
 • GBV betreurt deze regionale beslissing

 

 

Eind 2012 hoorde de Veldhovense GBV-fractie, dat het laatst overgebleven duikteam in de regio bij de brandweer Eindhoven opgeheven zou gaan worden. Vanwege bezuinigingen. Stoppen met het duikteam zou de Veiligheidsregio zo’n 140.000 euro per jaar besparen. Toch een relatief bescheiden bedrag ten opzichte van de mogelijke consequenties voor mensen, die te water raken en in moeilijkheden komen. Zonder hierbij een academische discussie te willen starten over wat een mensenleven waard is in termen van geld.

Lees verder »

 • Eindelijk duidelijkheid vanuit Alders-tafel over Eindhoven Airport
 • Advies gemiste kans te komen tot breed draagvlak voor groei

 

Het Alders advies inzake het toekomstige ontwikkelingsscenario voor Eindhoven Airport, dat deze week eindelijk openbaar werd gemaakt, kan voor wat betreft een meerderheid van de Tweede Kamer de prullenbak in. Wat GBV betreft volkomen terecht. Van meet af aan heeft de heer Alders duidelijk gemaakt het welwillende oor teveel te laten hangen naar de kant van Eindhoven Airport en in de slipstream daarvan de gemeente Eindhoven.

 

Lees verder »

 • Huidige situatie moet worden aangepast
 • Winkeliers willen liefst gratis parkeren in City Centrum
 • Coalitie maakt weloverwogen andere keuze

 

Een veelbesproken onderwerp in de politieke arena was in de afgelopen maanden het betaald parkeren. De huidige situatie werd geëvalueerd en de uitkomst daarvan luidde in elk geval dat aanpassingen noodzakelijk waren, in welke zin dan ook. Onder meer vanwege het beschikbaar komen van nieuwe mogelijkheden zoals het zogenaamde bel-parkeren. Dit alles mede in het verlengde van het 2 jaar geleden unaniem door de raad geaccordeerde CentrumOntwikkelingsPlan (COPr).

Lees verder »

 • De afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven wordt aangepast
 • Punten van kritiek van GBV zijn gehonoreerd in nieuw voorstel
 • Nieuwe vorm van inzamelen kan goedkeuring GBV vooralsnog dragen

 

In 2014 was GBV niet voor de voortzetting en verdere uitrol over heel Veldhoven van de afvalinzamelproef in Zeelst en Meerveldhoven in de vorm zoals die tot dan toe werd ingevuld. Nogmaals, GBV is nadrukkelijk niet op voorhand tegen een andere (lees: betere) manier van afval scheiden en inzamelen. Maar de uitgeprobeerde vorm had bepaalde nadelen, waardoor GBV er zich niet in kon vinden.

 

Lees verder »

 • Steeds vaker bezuinigen op de brandweer baart zorgen
 • Met veiligheid moet je niet marchanderen
 • Burgemeester onderschrijft verzoek GBV in deze

 

 

Om maar eens een voor de hand liggende woordspeling te gebruiken: de brandweer lijkt onder vuur te liggen. Alleen: woordspelingen zijn vaak humoristisch bedoeld. Terwijl in dit geval sprake is van bittere ernst.

Lees verder »