Ø  Herindeling blijft blijkbaar op Eindhovense agenda

Ø  Samenwerking wordt er zo niet gemakkelijker op

Ø  Fout in denken: grootschalig is slagvaardig

 

En ja hoor, het nieuwe jaar is amper begonnen of H-woord is alweer gevallen. Ditmaal in de nieuwjaarspeech van de nieuwe burgemeester van Eindhoven. De H van HERINDELING dus!

Opnieuw bestuurlijke onrust in de regionale tent. Onrust die het vertrouwen van gemeenten in elkaar en in de toekomstige samenwerking geen goed doet. En waarom nu weer?

 

Lees verder »

  •   Vuurwerkoverlast in kwetsbaar natuurgebied stoppen
  •   Dieren raken hiervan in paniek met alle risico’s en gevolgen van dien

 

In het verleden heeft de GBV-fractie al eens aandacht gevraagd voor het onderwerp ‘vuurwerkoverlast’. Daar haken onderstaande verzoeken aan het college verder op aan.

 

Wat is het geval?  In principe mag op oudejaarsdag na 18.00 u overal in Veldhoven vuurwerk worden afgestookt. Dus ook in het buitengebied. En daarmee eveneens in een kwetsbaar natuurgebied in de omgeving van de Nagelmaekerseweg. In zowat het laatste waardevolle stukje natuur van Veldhoven-dorp. Hetgeen naar onze mening zeer te betreuren valt.

 

Lees verder »

 

De landelijke situatie

 

In 2012 namen maar liefst 21 partijen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Daarvan hebben er 10 de kiesdrempel (bijna 63.000 stemmen nodig voor 1 zetel) niet gehaald, er kwamen dus uiteindelijk 11 partijen in de Kamer. Versnippering troef, zo lijkt het op het eerste oog. Maar is dat wel zo? Moeten we ons hierover inderdaad zorgen gaan maken? Misschien moeten we eerst maar eens even kijken naar de historische context van dit alles.

 

Vergelijken we de situatie 2012 eens met die van bijvoorbeeld 1972. Toen namen er ook al 20 partijen deel aan de stembusronde voor de Tweede Kamer. 6 Partijen haalden destijds de kiesdrempel niet, maar liefst 14 partijen maakten hun opwachting in de nieuwe Kamer. Waarvan 8 partijen minder dan 9 zetels hadden. Dus ook toen al bestond er een grote mate van politieke versnippering.

 

Lees verder »

 

  • Regio ontvangt drie sterren voor de unieke, grensoverschrijdende samenwerking om technische doorbraken op het gebied van zorg te stimuleren   
  • Marienne van Dongen neemt Europese award in onvangst

 

Tijdens de European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing  in Brussel, is de Coöperatie Slimmer Leven 2020 samen met de provincie Noord-Brabant benoemd tot Reference Site van het programma European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (EIP AHA) van de Europese Commissie.

 

De Coöperatie Slimmer Leven 2020 krijgt in de beoordeling drie sterren door de unieke, grensoverschrijdende samenwerking binnen Brainport-regio Eindhoven om technische doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn te stimuleren. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. De award werd in ontvangst genomen door Mariënne van Dongen, wethouder Veldhoven en tevens bestuurslid van Coöperatie Slimmer Leven 2020. Het is de tweede keer dat Coöperatie Slimmer Leven 2020 en de provincie Noord-Brabant benoemd worden tot Reference Site: in 2013 ontvingen zij ook al drie sterren. De Coöperatie stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van creatieve, werkbare en schaalbare oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren.

 

Lees verder »

  • Nieuwe partijvoorzitter GBV unaniem gekozen door ledenvergadering
  • Ed Henar stopt; voorzittershamer van de partij naar Danny Gerrits

 

Bij de lokale Veldhovense politieke partij GBV (Gemeente Belangen Veldhoven) heeft partijvoorzitter Ed Henar tijdens de ledenvergadering van maandag 28 november 2016 jl. de voorzittershamer overgedragen aan mede-bestuurslid Danny Gerrits. Zijn termijn als partijvoorzitter zat erop en Ed had al tijdig aangegeven na deze periode te willen stoppen als zodanig om plaats te maken voor een wat jonger iemand. Zoals Danny.

 

Ed werd in 2014 gevraagd om voorzitter te worden nadat zijn voorganger Frank de Lepper was gekozen tot raadslid voor GBV. Bij deze partij geeft men er de voorkeur aan om de functies van raadslid en bestuurslid van de partij niet te vermengen. Ed gaf bij zijn aantreden al direct aan het voorzitterschap van de partij voor een termijn op zich te willen nemen.

 

Lees verder »