• Meerderheid raad kiest voor sluiting boven extra OZB
 • GBV wil behoud voorzieningen, dus ook het zwembad
 • Hoe nu verder….

 

Hoe GBV aankijkt tegen het behoud van onze voorzieningen in relatie tot de gemeentelijke lasten voor onze bewoners, is al vele jaren bekend. Wij vinden het behoud van ons huidige voorzieningenniveau essentieel voor onze Veldhovense gemeenschap. Veldhoven wil zich profileren als de derde Brainportgemeente waar mensen graag naar toekomen en willen wonen.

 

Lees verder »

 • onlangs werd de kerntakendiscussie politiek afgerond
 • behandeling fase 2 in raad aanleiding tot kritiek
Tijdens een raadsvergadering in april werd de tweede fase van de kerntakendiscussie door raad en college afgerond. Volgens sommigen was de wijze van behandeling in de raad van dit onderwerp belachelijk. Iemand noemde het gebeuren tijdens Veldhoven aan Tafel zelfs ‘Veldhoven onwaardig’. Was het allemaal zo erg dan? Dat is maar net hoe je er tegenaan wilt kijken en het hele doorlopen traject bij deze overweging betrekt.

Lees verder »

 •  Kerntakendiscussie loopt ten einde
 •      Kermissen in de oude kernen blijven wat GBV betreft
 •      Met weinig wordt echt gestopt

 

Op 22 maart bereikt de kerntakendiscussie in de gemeente Veldhoven zijn ontknoping en zal de gemeenteraad verder richting geven aan de toekomst van Veldhoven. Daarbij zullen wat GBV betreft vrijwel alle huidige taken gehandhaafd blijven, hooguit een onsje minder of anders georganiseerd. Zo is van het schrappen van de kermissen bijvoorbeeld absoluut geen sprake; de coalitie van VSA, GBV en D66 heeft het zelfs in haar eigen coalitieprogramma staan!

 

Lees verder »

 • GBV viert haar gouden jubileum
 • 50 jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de raad
 • sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen groter dan ooit

 

Gouden jubileum

Op 1 maart 2016 is het zover: de Veldhovense lokale partij GBV (Gemeente Belangen Veldhoven) bestaat op die dag op de kop af precies 50 jaar. Een bijzonder feit, waar GBV feestelijk bij stil zal gaan staan op zaterdag 5 maart a.s. met de eigen achterban en een groot aantal genodigden.

 

Lees verder »

 • meer toezicht in buitengebied  wellicht mogelijk
 • jagers als extra ogen en oren

In de afgelopen jaren heeft GBV al enkele malen aandacht gevraagd voor het toezicht in het buitengebied van Veldhoven. Dit in verband met zaken als loslopende honden, die wild opjagen, of crossen in natuurgebied. Dat toezicht zou wat ons betreft wat meer nadruk mogen krijgen vanuit een ambitie om te komen tot een (nog) beter natuurbeheer.

  Lees verder »