•  Kerntakendiscussie loopt ten einde
 •      Kermissen in de oude kernen blijven wat GBV betreft
 •      Met weinig wordt echt gestopt

 

Op 22 maart bereikt de kerntakendiscussie in de gemeente Veldhoven zijn ontknoping en zal de gemeenteraad verder richting geven aan de toekomst van Veldhoven. Daarbij zullen wat GBV betreft vrijwel alle huidige taken gehandhaafd blijven, hooguit een onsje minder of anders georganiseerd. Zo is van het schrappen van de kermissen bijvoorbeeld absoluut geen sprake; de coalitie van VSA, GBV en D66 heeft het zelfs in haar eigen coalitieprogramma staan!

 

Lees verder »

 • GBV viert haar gouden jubileum
 • 50 jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de raad
 • sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen groter dan ooit

 

Gouden jubileum

Op 1 maart 2016 is het zover: de Veldhovense lokale partij GBV (Gemeente Belangen Veldhoven) bestaat op die dag op de kop af precies 50 jaar. Een bijzonder feit, waar GBV feestelijk bij stil zal gaan staan op zaterdag 5 maart a.s. met de eigen achterban en een groot aantal genodigden.

 

Lees verder »

 • meer toezicht in buitengebied  wellicht mogelijk
 • jagers als extra ogen en oren

In de afgelopen jaren heeft GBV al enkele malen aandacht gevraagd voor het toezicht in het buitengebied van Veldhoven. Dit in verband met zaken als loslopende honden, die wild opjagen, of crossen in natuurgebied. Dat toezicht zou wat ons betreft wat meer nadruk mogen krijgen vanuit een ambitie om te komen tot een (nog) beter natuurbeheer.

  Lees verder »

 • Gang naar de rechter door duikteam geen positief resultaat
 • Opheffing regionale duikteam bij brandweer blijft van kracht
 • GBV betreurt deze regionale beslissing

 

 

Eind 2012 hoorde de Veldhovense GBV-fractie, dat het laatst overgebleven duikteam in de regio bij de brandweer Eindhoven opgeheven zou gaan worden. Vanwege bezuinigingen. Stoppen met het duikteam zou de Veiligheidsregio zo’n 140.000 euro per jaar besparen. Toch een relatief bescheiden bedrag ten opzichte van de mogelijke consequenties voor mensen, die te water raken en in moeilijkheden komen. Zonder hierbij een academische discussie te willen starten over wat een mensenleven waard is in termen van geld.

Lees verder »

 • Eindelijk duidelijkheid vanuit Alders-tafel over Eindhoven Airport
 • Advies gemiste kans te komen tot breed draagvlak voor groei

 

Het Alders advies inzake het toekomstige ontwikkelingsscenario voor Eindhoven Airport, dat deze week eindelijk openbaar werd gemaakt, kan voor wat betreft een meerderheid van de Tweede Kamer de prullenbak in. Wat GBV betreft volkomen terecht. Van meet af aan heeft de heer Alders duidelijk gemaakt het welwillende oor teveel te laten hangen naar de kant van Eindhoven Airport en in de slipstream daarvan de gemeente Eindhoven.

 

Lees verder »