• Nieuwe partijvoorzitter GBV unaniem gekozen door ledenvergadering
  • Ed Henar stopt; voorzittershamer van de partij naar Danny Gerrits

 

Bij de lokale Veldhovense politieke partij GBV (Gemeente Belangen Veldhoven) heeft partijvoorzitter Ed Henar tijdens de ledenvergadering van maandag 28 november 2016 jl. de voorzittershamer overgedragen aan mede-bestuurslid Danny Gerrits. Zijn termijn als partijvoorzitter zat erop en Ed had al tijdig aangegeven na deze periode te willen stoppen als zodanig om plaats te maken voor een wat jonger iemand. Zoals Danny.

 

Ed werd in 2014 gevraagd om voorzitter te worden nadat zijn voorganger Frank de Lepper was gekozen tot raadslid voor GBV. Bij deze partij geeft men er de voorkeur aan om de functies van raadslid en bestuurslid van de partij niet te vermengen. Ed gaf bij zijn aantreden al direct aan het voorzitterschap van de partij voor een termijn op zich te willen nemen.

 

Lees verder »

De Algemene Beschouwingen zijn in Veldhoven op een goede en constructieve manier verlopen. Op de eerste plaats kregen de GBV-wethouders van het Sociale Domein, Marienne van Dongen en Hans van de Looij, van alle kanten complimenten over hoe de transities zijn opgepakt en ingevuld in Veldhoven. Op de tweede plaats bleek aan het einde van de dag, dat er weinig inhoudelijke verschillen van mening bestonden tussen coalitie- en oppositiefracties. De begroting 2017-2020 werd unaniem aangenomen.

 

Ook werd dat laatste duidelijk door het feit, dat er maar relatief weinig moties en amendementen werden ingediend. Er werden er uiteindelijk slechts 4 in stemming gebracht, waarvan er 3 (ook unaniem) werden aangenomen. Ook dit laatste geeft aan dat de raad in goede onderlinge verstandhouding de begroting heeft behandeld.

 

Lees verder »

 

  • Zwembad D’n Ekkerman dreigt om financiële reden gesloten te moeten worden
  • Dat is niet de keus van GBV
  • Alle steun voor de manifestatie op het Meiveld gisteren

 

Net voor de zomervakantie werd in de gemeenteraad van Veldhoven gesproken over de toekomst van het gemeentelijke zwembad D’n Ekkerman. Dat bad is aan het verouderen en op korte termijn is actie geboden, wil Veldhoven gemeentelijk badwater behouden. Iets, wat in eerste instantie alle politieke partijen graag wilden. Immer, niet alleen is D’n Ekkerman de thuisbasis van de grote zwemvereniging Njord (900 leden), maar velen – jong én oud – maken met regelmaat gebruik van de mogelijkheden, die het zwembad hen biedt om in beweging te blijven. Iets wat de overheid toch propageert in het kader van ‘sporten is gezond’.

 

Lees verder »

  • Kruispunt voorlopig nog niet aangepast
  • Definitief standpunt na aanleg Zilverbaan in 2017
  • GBV houdt vinger aan de pols

In de leesmap voor de raad was onlangs een informatienota opgenomen met een advies over hoe om te gaan met de inrichting van het kruispunt Kromstraat-De Plank. Deze nota baseerde zich daarbij op een advies, dat was uitgebracht door het bureau Kragten. In deze raadsperiode was immers afgesproken om te onderzoeken in hoeverre het wenselijk resp. noodzakelijk is om dit kruispunt fysiek anders in te richten.

  Lees verder »

  • Meerderheid raad kiest voor sluiting boven extra OZB
  • GBV wil behoud voorzieningen, dus ook het zwembad
  • Hoe nu verder….

 

Hoe GBV aankijkt tegen het behoud van onze voorzieningen in relatie tot de gemeentelijke lasten voor onze bewoners, is al vele jaren bekend. Wij vinden het behoud van ons huidige voorzieningenniveau essentieel voor onze Veldhovense gemeenschap. Veldhoven wil zich profileren als de derde Brainportgemeente waar mensen graag naar toekomen en willen wonen.

 

Lees verder »