Naar aanleiding van een signaal op 9 mei van de fractievoorzitter van VSA is een speciaal coalitieberaad ingelast op 15 mei. Tijdens dit overleg werden GBV en D66 onaangenaam verrast door het feit dat er onvoldoende of geen steun zou zijn binnen VSA voor drie dossiers.

 

Het betrof de kredietaanvraag voor de plaatsing van de tijdelijke woonunits, de verbouwing van de bibliotheek t.b.v. de muziekschool en de toiletvoorziening/kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel met uitbreiding van mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. Tijdens dat overleg werd geen inhoudelijke overeenstemming bereikt met VSA. De wethouders betrokken bij het dossier verbouwing bibliotheek, voelden zich onvoldoende gesteund en gaven beiden aan hun portefeuille neer te leggen bij een ingrijpende koerswijziging. Dit werd door VSA voor kennisgeving aangenomen en hiermee was de vertrouwensbreuk een feit.

Lees verder »

Tijdens de ledenvergadering van GBV (Gemeente Belangen Veldhoven) op maandag 22 mei jl. is Mariënne van Dongen-Lamers, op dit moment al wethouder namens GBV, door de partijleden gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die zullen plaatsvinden op 21 maart 2018. De verkiezing was unaniem.

Lees verder »

GBV, VVD en D66 gaan politiek samenwerken

 

GBV en D66 hebben besloten per direct hun politieke samenwerking met VSA in de gemeenteraad van Veldhoven stop te zetten. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat er onvoldoende overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele zwaarwegende dossiers. Het vertrouwen ontbreekt dat deze verschillen van inzicht alsnog overbrugd kunnen worden, wat voor GBV en D66 de verdere samenwerking met VSA onmogelijk maakt.

GBV en D66 hebben hierop de VVD bereid gevonden om in de nog resterende raadsperiode te gaan samenwerken, waardoor er opnieuw een meerderheidscoalitie mogelijk wordt. De drie partijen nemen hiermee hun bestuurlijke verantwoordelijkheid om een stabiel bestuur van Veldhoven te waarborgen.

Deze nieuwe situatie heeft wel tot gevolg dat de voorgenomen benoeming van VSA wethouder kandidaat, Jan van Burgsteden, op dinsdag 30 mei niet door zal gaan. GBV en D66 hechten er aan nadrukkelijk te verklaren dat de huidige gang van zaken geheel los staat van zijn kandidatuur en betreuren dit voor hem persoonlijk zeer.

  • voorstel zwembad nu wel unaniem aangenomen door de raad
  • extra geld beschikbaar voor nieuw zwembad
  • GBV blijft plan voor nieuw zwembad steunen

 

Op 7 maart kwam de gemeenteraad van Veldhoven bij elkaar te praten over het voorstel van de Werkgroep Behoud Zwembad. Deze werkgroep heeft, nadat een eerder voorstel van het College om een nieuw zwembad te bouwen werd weggestemd door VSA, VVD en CDA, zèlf een alternatief plan ontwikkeld. Zwemvereniging Njord, het zwembadbestuur en enkele adviseurs hebben een goedkoper plan ontwikkeld voor behoud van het zwembad op ongeveer de huidige locatie dat kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. De steun voor behoud van zwembad Den Ekkerman is groot onder de Veldhovense bevolking, dat is duidelijk.

 

Lees verder »

Ø  Herindeling blijft blijkbaar op Eindhovense agenda

Ø  Samenwerking wordt er zo niet gemakkelijker op

Ø  Fout in denken: grootschalig is slagvaardig

 

En ja hoor, het nieuwe jaar is amper begonnen of H-woord is alweer gevallen. Ditmaal in de nieuwjaarspeech van de nieuwe burgemeester van Eindhoven. De H van HERINDELING dus!

Opnieuw bestuurlijke onrust in de regionale tent. Onrust die het vertrouwen van gemeenten in elkaar en in de toekomstige samenwerking geen goed doet. En waarom nu weer?

 

Lees verder »