Volgens het ED stellen de burgemeesters Jorritsma (VVD) en Depla (PvdA), dat lokale partijen moeten waken voor infiltratie door criminelen. Bijvoorbeeld bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Helemaal mee eens. Met een hele belangrijke, dik onderstreepte nuancering: dat moeten alle politieke partijen, die deelnemen aan verkiezingen doen, ook zij die een landelijke achtergrond hebben.

 

Want bij de meeste van die partijen wordt op gemeenteniveau gewoon plaatselijke politiek bedreven, soms geheel los van resp. strijdig met de landelijke lijn van de moederpartij. Daarvan zijn de voorbeelden te over, die ik hier niet ga noemen.

 

Lees verder »

door Hans van de Looij

 

In zijn wekelijkse column besteedde Betweter vorige week aandacht aan de Veldhovense wethouders, die het uiteindelijk wisten te brengen tot het ambt van burgemeester. En hij eindigde met het vermoeden, dat – ik citeer-  ‘ GBV-wethouder Hans van de Looij graag  als volgende burgemeester uit de Veldhovense bestuurdersvijver zal worden opgevist’. Einde citaat.

 

Nu weet ik dat in diverse media wel eens dingen worden beweerd, die een plank geheel of gedeeltelijk misslaan. Maar dan toch een eigen leven gaan leiden.  Dat hoort er bij, ik ben na 20 jaar politieke frontlinie wel wat gewend geraakt in dit verband.

 

Lees verder »

Afgelopen week was er opeens groot  bestuurlijk nieuws in Veldhoven: ONZE Jack Mikkers zou de nieuwe burgemeester worden van Den Bosch. Of nee, van ‘s-Hertogenbosch. Want dat schijnt nauw te luisteren, zo begrepen we van hem. Jack had er zelf nog de meeste moeite mee, zo vertelde hij. Vandaar dat hij vanuit GBV een ezelsbruggetje kreeg aangereikt: Den Bosch begint gewoon altijd met een ‘s’!

 

Toen was het allemaal nog leuk.  Maar wat er daarna allemaal in sneltreinvaart voorbij kwam, dat was toch wel heel  bijzonder. De media gingen plotseling een cruciale rol spelen in het benoemingsproces. Met name het Brabants Dagblad had blijkbaar ontdekkingen gedaan over wie de mogelijke kandidaten zouden zijn in onze provinciehoofdstad  en vond dat deze kennis absoluut eerder met het grote publiek  gedeeld moest worden.

 

Lees verder »

We hebben enkele roerige weken achter de rug met hoogtepunten en dieptepunten voor GBV: we hebben een goede ledenvergadering gehad, de nieuwe lijsttrekker is unaniem gekozen en we kijken uit naar de voorbereidingen voor de verkiezingen: een kieslijst samenstellen, een verkiezingsprogramma opstellen en nadenken over de te voeren verkiezingscampagne. We kunnen ons verheugen op enkele nieuwe leden, dus de partij staat er goed voor.

 

Ons enthousiasme hierover werd al snel overschaduwd door de onverwachte coalitiebreuk en de negatieve berichtgeving die daarover naar buiten kwam. Wij hebben met de nieuwe coalitie gezamenlijk een verklaring afgegeven die op alle punten open en transparant is. De berichtgeving in de krant doet anders vermoeden en dat vinden we vervelend voor iedereen die GBV een warm hart toedraagt. Het is namelijk zeer onterecht, maar wèl een politiek gegeven, dat feiten door enkele partijen selectief worden gebruikt om zichzelf te kunnen profileren.

Lees verder »

Naar aanleiding van een signaal op 9 mei van de fractievoorzitter van VSA is een speciaal coalitieberaad ingelast op 15 mei. Tijdens dit overleg werden GBV en D66 onaangenaam verrast door het feit dat er onvoldoende of geen steun zou zijn binnen VSA voor drie dossiers.

 

Het betrof de kredietaanvraag voor de plaatsing van de tijdelijke woonunits, de verbouwing van de bibliotheek t.b.v. de muziekschool en de toiletvoorziening/kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel met uitbreiding van mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. Tijdens dat overleg werd geen inhoudelijke overeenstemming bereikt met VSA. De wethouders betrokken bij het dossier verbouwing bibliotheek, voelden zich onvoldoende gesteund en gaven beiden aan hun portefeuille neer te leggen bij een ingrijpende koerswijziging. Dit werd door VSA voor kennisgeving aangenomen en hiermee was de vertrouwensbreuk een feit.

Lees verder »