Afgelopen week was er opeens groot  bestuurlijk nieuws in Veldhoven: ONZE Jack Mikkers zou de nieuwe burgemeester worden van Den Bosch. Of nee, van ‘s-Hertogenbosch. Want dat schijnt nauw te luisteren, zo begrepen we van hem. Jack had er zelf nog de meeste moeite mee, zo vertelde hij. Vandaar dat hij vanuit GBV een ezelsbruggetje kreeg aangereikt: Den Bosch begint gewoon altijd met een ‘s’!

 

Toen was het allemaal nog leuk.  Maar wat er daarna allemaal in sneltreinvaart voorbij kwam, dat was toch wel heel  bijzonder. De media gingen plotseling een cruciale rol spelen in het benoemingsproces. Met name het Brabants Dagblad had blijkbaar ontdekkingen gedaan over wie de mogelijke kandidaten zouden zijn in onze provinciehoofdstad  en vond dat deze kennis absoluut eerder met het grote publiek  gedeeld moest worden.

 

Lees verder »

We hebben enkele roerige weken achter de rug met hoogtepunten en dieptepunten voor GBV: we hebben een goede ledenvergadering gehad, de nieuwe lijsttrekker is unaniem gekozen en we kijken uit naar de voorbereidingen voor de verkiezingen: een kieslijst samenstellen, een verkiezingsprogramma opstellen en nadenken over de te voeren verkiezingscampagne. We kunnen ons verheugen op enkele nieuwe leden, dus de partij staat er goed voor.

 

Ons enthousiasme hierover werd al snel overschaduwd door de onverwachte coalitiebreuk en de negatieve berichtgeving die daarover naar buiten kwam. Wij hebben met de nieuwe coalitie gezamenlijk een verklaring afgegeven die op alle punten open en transparant is. De berichtgeving in de krant doet anders vermoeden en dat vinden we vervelend voor iedereen die GBV een warm hart toedraagt. Het is namelijk zeer onterecht, maar wèl een politiek gegeven, dat feiten door enkele partijen selectief worden gebruikt om zichzelf te kunnen profileren.

Lees verder »

Naar aanleiding van een signaal op 9 mei van de fractievoorzitter van VSA is een speciaal coalitieberaad ingelast op 15 mei. Tijdens dit overleg werden GBV en D66 onaangenaam verrast door het feit dat er onvoldoende of geen steun zou zijn binnen VSA voor drie dossiers.

 

Het betrof de kredietaanvraag voor de plaatsing van de tijdelijke woonunits, de verbouwing van de bibliotheek t.b.v. de muziekschool en de toiletvoorziening/kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel met uitbreiding van mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. Tijdens dat overleg werd geen inhoudelijke overeenstemming bereikt met VSA. De wethouders betrokken bij het dossier verbouwing bibliotheek, voelden zich onvoldoende gesteund en gaven beiden aan hun portefeuille neer te leggen bij een ingrijpende koerswijziging. Dit werd door VSA voor kennisgeving aangenomen en hiermee was de vertrouwensbreuk een feit.

Lees verder »

Tijdens de ledenvergadering van GBV (Gemeente Belangen Veldhoven) op maandag 22 mei jl. is Mariënne van Dongen-Lamers, op dit moment al wethouder namens GBV, door de partijleden gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die zullen plaatsvinden op 21 maart 2018. De verkiezing was unaniem.

Lees verder »

GBV, VVD en D66 gaan politiek samenwerken

 

GBV en D66 hebben besloten per direct hun politieke samenwerking met VSA in de gemeenteraad van Veldhoven stop te zetten. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat er onvoldoende overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele zwaarwegende dossiers. Het vertrouwen ontbreekt dat deze verschillen van inzicht alsnog overbrugd kunnen worden, wat voor GBV en D66 de verdere samenwerking met VSA onmogelijk maakt.

GBV en D66 hebben hierop de VVD bereid gevonden om in de nog resterende raadsperiode te gaan samenwerken, waardoor er opnieuw een meerderheidscoalitie mogelijk wordt. De drie partijen nemen hiermee hun bestuurlijke verantwoordelijkheid om een stabiel bestuur van Veldhoven te waarborgen.

Deze nieuwe situatie heeft wel tot gevolg dat de voorgenomen benoeming van VSA wethouder kandidaat, Jan van Burgsteden, op dinsdag 30 mei niet door zal gaan. GBV en D66 hechten er aan nadrukkelijk te verklaren dat de huidige gang van zaken geheel los staat van zijn kandidatuur en betreuren dit voor hem persoonlijk zeer.