De heer Rooijakkers (fractievoorzitter PvdA-Veldhoven) gaf in het ED met zijn ingezonden brief namens de PvdA fractie blijk van een buitengewoon slecht begrip van de bestuurlijke situatie waarin Veldhoven zich  bevindt. Het enige waarin hij gelijk had was de conclusie: er moet wel wat gebeuren. En dan bedoelen we ten aanzien van de bekostiging van de jeugdzorg. Daarom vinden wij het van belang helder te vertellen waar de discussie rond de begrotingsbehandeling nu feitelijk over ging (of over had moeten gaan).

 

Zoals zoveel gemeenten kampt Veldhoven met een groot tekort op Jeugdzorg. Maar hoe komt dat? Het Rijk schroefde dit jaar het budget van oorspronkelijk 9,8 miljoen (in 2015) terug naar 7,4 miljoen. Dus 2,5 miljoen minder! Terwijl het helemaal niet zeker was dat een lagere instroom van nieuwe cliënten met 25 % realistisch en realiseerbaar was! Zonder deze absurde korting was er geen enkel financieel probleem geweest voor Veldhoven.  Maar daarbij komt nog, net zoals in bijna alle  omliggende gemeenten, dat het aantal jeugdzorg-cliënten alleen maar stijgt, hetgeen ook in lijn ligt met diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal vechtscheidingen, waarvan kinderen de dupe worden en de complicaties bij het passend onderwijs. Er is eerder meer jeugdzorg nodig dan minder!

Lees verder »

GBV wil dat alles in het werk wordt gesteld om het festival Cult&Tumult, al dan niet in een andere vorm of onder een andere naam (Cult&Tumult 2.0?), te behouden voor Veldhoven. Daarom werd onderstaande brief door GBV, VVD en D66 naar het college van B&W gestuurd met bijbehorende vraag.

 

(bron: art. 42 brief GBV/VVD/D66)

Vandaag vernamen wij via de media, dat het bestuur van de Stichting Cult & Tumult tot haar grote spijt heeft moeten besluiten zichzelf op te heffen vanwege grote financiële tekorten. Een stap, die wij enorm betreuren, maar die wij, gezien de gegeven situatie en de verklaring die daarover werd gegeven, op zichzelf kunnen begrijpen en moeten respecteren.

 

Lees verder »

Volgens het ED stellen de burgemeesters Jorritsma (VVD) en Depla (PvdA), dat lokale partijen moeten waken voor infiltratie door criminelen. Bijvoorbeeld bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Helemaal mee eens. Met een hele belangrijke, dik onderstreepte nuancering: dat moeten alle politieke partijen, die deelnemen aan verkiezingen doen, ook zij die een landelijke achtergrond hebben.

 

Want bij de meeste van die partijen wordt op gemeenteniveau gewoon plaatselijke politiek bedreven, soms geheel los van resp. strijdig met de landelijke lijn van de moederpartij. Daarvan zijn de voorbeelden te over, die ik hier niet ga noemen.

 

Lees verder »

door Hans van de Looij

 

In zijn wekelijkse column besteedde Betweter vorige week aandacht aan de Veldhovense wethouders, die het uiteindelijk wisten te brengen tot het ambt van burgemeester. En hij eindigde met het vermoeden, dat – ik citeer-  ‘ GBV-wethouder Hans van de Looij graag  als volgende burgemeester uit de Veldhovense bestuurdersvijver zal worden opgevist’. Einde citaat.

 

Nu weet ik dat in diverse media wel eens dingen worden beweerd, die een plank geheel of gedeeltelijk misslaan. Maar dan toch een eigen leven gaan leiden.  Dat hoort er bij, ik ben na 20 jaar politieke frontlinie wel wat gewend geraakt in dit verband.

 

Lees verder »

Afgelopen week was er opeens groot  bestuurlijk nieuws in Veldhoven: ONZE Jack Mikkers zou de nieuwe burgemeester worden van Den Bosch. Of nee, van ‘s-Hertogenbosch. Want dat schijnt nauw te luisteren, zo begrepen we van hem. Jack had er zelf nog de meeste moeite mee, zo vertelde hij. Vandaar dat hij vanuit GBV een ezelsbruggetje kreeg aangereikt: Den Bosch begint gewoon altijd met een ‘s’!

 

Toen was het allemaal nog leuk.  Maar wat er daarna allemaal in sneltreinvaart voorbij kwam, dat was toch wel heel  bijzonder. De media gingen plotseling een cruciale rol spelen in het benoemingsproces. Met name het Brabants Dagblad had blijkbaar ontdekkingen gedaan over wie de mogelijke kandidaten zouden zijn in onze provinciehoofdstad  en vond dat deze kennis absoluut eerder met het grote publiek  gedeeld moest worden.

 

Lees verder »