Onderstaande brief over de wijze van betalen bij ‘betaald parkeren’ is door de GBV-fractie naar het college gezonden:

 

Geacht College,

 

Met beroep op artikel 42 van het regelement van orde van onze Raad willen wij U het hieronder beschreven verzoek voorleggen.

 

Achtergrond

In de afgelopen raadsperiode heeft onze Raad enige malen met U van gedachten gewisseld over het betaald parkeren in en rondom het City Centrum.

Belangrijke uitgangspunten waren en zijn:

 • Betalen op maat, zo mogelijk achteraf
 • Gebruiksvriendelijk
 • Afgesloten parkeerterreinen vermijden

Lees verder »

Babyboomers

“Babyboomers” een term die vaak gebruikt wordt in de media. Een grote groep Nederlanders geboren tussen 1946 en 1964. De eerste generatie geboren na de tweede wereldoorlog. Kenmerkend voor deze doelgroep zijn erkenning, werkzekerheid en welvaart. Babyboomers zijn vaak loyaal en gedreven in hetgeen ze doen. Een sterke generatie die op de kieslijst in Veldhoven ruim vertegenwoordigd is. Hoe mooi zou het zijn als de kracht van deze generatie versterkt zou worden door de kracht van andere generaties om zo te komen tot een optimale balans die bijdraagt aan een beter Veldhoven?

 

Andere generaties?

De generaties die na de “Babyboomers” geboren zijn, hebben een wat minder creatieve naam gekregen. Het gaat hier om de generaties X, Y en Z. Drie minder grote generaties (onder andere door de komst van anti-conceptie), maar absoluut drie onmisbare generaties als we kijken naar de ideale balans voor een beter Veldhoven. Waarom?

 

Lees verder »

Kijk voor meer info over de kandidatem onder de link ‘ onze mensen’ en dan onder ‘kandidatenlijsr’. Hier ziet u foto’s van alle kandidaten. Klik op de foto en aanvullende info over deze kandidaat wordt zichtbaar.

 

De leden van GBV hebben onlangs de volgende kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld:

 

 1. Mariënne van Dongen-Lamers
 2. Hans van de Looij
 3. Eric van Doren
 4. Pierre Bijnen
 5. Youri van Oorschot
 6. Wim Groenendijk
 7. Frank de Lepper
 8. Jannie Roosen
 9. Tavita van Galen
 10. Jurre van der Velden
 11. Kevin van Berlo
 12. Frans van Rooij
 13. Danny Gerrits
 14. Eddie Henar
 15. Gerrit Donkers
 16. Gerard de Wilt
 17. Frans Kauwenberg
 18. Aad Bakvis

De heer Rooijakkers (fractievoorzitter PvdA-Veldhoven) gaf in het ED met zijn ingezonden brief namens de PvdA fractie blijk van een buitengewoon slecht begrip van de bestuurlijke situatie waarin Veldhoven zich  bevindt. Het enige waarin hij gelijk had was de conclusie: er moet wel wat gebeuren. En dan bedoelen we ten aanzien van de bekostiging van de jeugdzorg. Daarom vinden wij het van belang helder te vertellen waar de discussie rond de begrotingsbehandeling nu feitelijk over ging (of over had moeten gaan).

 

Zoals zoveel gemeenten kampt Veldhoven met een groot tekort op Jeugdzorg. Maar hoe komt dat? Het Rijk schroefde dit jaar het budget van oorspronkelijk 9,8 miljoen (in 2015) terug naar 7,4 miljoen. Dus 2,5 miljoen minder! Terwijl het helemaal niet zeker was dat een lagere instroom van nieuwe cliënten met 25 % realistisch en realiseerbaar was! Zonder deze absurde korting was er geen enkel financieel probleem geweest voor Veldhoven.  Maar daarbij komt nog, net zoals in bijna alle  omliggende gemeenten, dat het aantal jeugdzorg-cliënten alleen maar stijgt, hetgeen ook in lijn ligt met diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal vechtscheidingen, waarvan kinderen de dupe worden en de complicaties bij het passend onderwijs. Er is eerder meer jeugdzorg nodig dan minder!

Lees verder »

GBV wil dat alles in het werk wordt gesteld om het festival Cult&Tumult, al dan niet in een andere vorm of onder een andere naam (Cult&Tumult 2.0?), te behouden voor Veldhoven. Daarom werd onderstaande brief door GBV, VVD en D66 naar het college van B&W gestuurd met bijbehorende vraag.

 

(bron: art. 42 brief GBV/VVD/D66)

Vandaag vernamen wij via de media, dat het bestuur van de Stichting Cult & Tumult tot haar grote spijt heeft moeten besluiten zichzelf op te heffen vanwege grote financiële tekorten. Een stap, die wij enorm betreuren, maar die wij, gezien de gegeven situatie en de verklaring die daarover werd gegeven, op zichzelf kunnen begrijpen en moeten respecteren.

 

Lees verder »