Succes heeft vele vaders. En het is verkiezingstijd. Dat blijkt weer eens uit de bijdrage in het ED van vandaag van de heer Rooijakkers, PvdA-raadslid in Veldhoven, die gaat over ‘het redden van het zwembad’ in onze gemeente.

 

Op zichzelf lijkt er niks mis met zijn bijdrage, ware het niet dat voor ons als lokale partij GBV geldt dat hierbij dan de waarheid geen geweld moet worden aangedaan. De term ‘nepnieuws’ dringt zich dan op.

 

Lees verder »

In het ED van vandaag stelt de heer Jansen uit Veldhoven, dat er maar beter snel een grote herindeling in dit gebied kan komen. Zijn motivatie? We hebben zijns inziens geen bestaansrecht meer, nadat sterke bestuurders als Mikkers, Tops en Ramaekers uit Veldhoven zijn vertrokken of gestopt.

 

Wat een grote onzin! Ik ga geen kwalificaties geven over genoemde namen, dat moeten anderen maar doen,maar de heer Jansen moet niet de feiten uit het oog verliezen en de geschiedenis in een totaal verkeerd perspectief plaatsen.

 

Lees verder »

In het ED van 25 januari schrijft uw redacteur naar aanleiding van het provinciebesluit om Nuenen bij Eindhoven te voegen dat de bestuurskracht van de regio Zuidoost Brabant ernstig achterblijft bij de dynamiek van de regio en dat grootschalige herindeling hier het antwoord op zou kunnen zijn. Ik lees het met grote verwondering.

 

Op economisch gebied floreert Brainport, waarbinnen ondernemers en kennisinstellingen de krachten bundelen met gemeenten om een Nationale Actie Agenda op de bestuurstafel van het Rijk te krijgen. De gemeenten zijn uiteraard maar één van de spelers in dit veld, maar juist die samenwerking is van vitaal belang.

 

Lees verder »

Onderstaande brief over de wijze van betalen bij ‘betaald parkeren’ is door de GBV-fractie naar het college gezonden:

 

Geacht College,

 

Met beroep op artikel 42 van het regelement van orde van onze Raad willen wij U het hieronder beschreven verzoek voorleggen.

 

Achtergrond

In de afgelopen raadsperiode heeft onze Raad enige malen met U van gedachten gewisseld over het betaald parkeren in en rondom het City Centrum.

Belangrijke uitgangspunten waren en zijn:

  • Betalen op maat, zo mogelijk achteraf
  • Gebruiksvriendelijk
  • Afgesloten parkeerterreinen vermijden

Lees verder »

Babyboomers

“Babyboomers” een term die vaak gebruikt wordt in de media. Een grote groep Nederlanders geboren tussen 1946 en 1964. De eerste generatie geboren na de tweede wereldoorlog. Kenmerkend voor deze doelgroep zijn erkenning, werkzekerheid en welvaart. Babyboomers zijn vaak loyaal en gedreven in hetgeen ze doen. Een sterke generatie die op de kieslijst in Veldhoven ruim vertegenwoordigd is. Hoe mooi zou het zijn als de kracht van deze generatie versterkt zou worden door de kracht van andere generaties om zo te komen tot een optimale balans die bijdraagt aan een beter Veldhoven?

 

Andere generaties?

De generaties die na de “Babyboomers” geboren zijn, hebben een wat minder creatieve naam gekregen. Het gaat hier om de generaties X, Y en Z. Drie minder grote generaties (onder andere door de komst van anti-conceptie), maar absoluut drie onmisbare generaties als we kijken naar de ideale balans voor een beter Veldhoven. Waarom?

 

Lees verder »