08
maart 2018

Wat jammer!

Twee pagina’s maar liefst krijgt redacteur Merlijn van Dijk om iets over gemeente Veldhoven te schrijven in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En wat domineert dit artikel: foute financiële gegevens en nog een keer de coalitiebreuk oprakelen. Als iemand nu nog durft te vragen waarom mensen niet naar de stembus gaan, beste ED, steek dan ook eens de hand in eigen boezem alsjeblieft.

 

Het klopt dat Veldhoven financieel geen rooskleurige tijd kent. Met dank aan de landelijke politiek is er een fikse korting van 25% op het Rijksbudget voor Jeugdzorg gerealiseerd. Dit gekoppeld aan de toenemende vraag komt Veldhoven hierop niet 2 miljoen tekort, zoals de schrijver beweert, maar ruim 4 miljoen. Zelfs op een begroting van 120 miljoen is dat een fors bedrag.

Lees verder »

(door Tavita van Galen, nieuw kandidaat raadslid GBV)

 

Stem!
Op 21 maart mogen we onze stem laten horen. En zelfs twee keer. We mogen naar de stembus voor het raadgevend referendum en voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij het eerste stem je voor of tegen en bij het tweede stem je op een persoon, maar op wie?

 

Het kan zomaar zijn dat gemeentepolitiek enigszins ver van je bed lijkt , maar toch is het belangrijk dat je stemt. Er zijn steeds meer dingen in Veldhoven die door gemeentepolitiek bepaald worden: de bouw van woningen, welke (culturele) voorzieningen en evenementen er zijn, hoe gaan we in Veldhoven om met de zorg voor jeugd en ouderen. Wil je hier invloed op hebben en vind je er iets van? Ga dan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Stem je niet, dan telt jouw stem ook niet.

 

Lees verder »

Succes heeft vele vaders. En het is verkiezingstijd. Dat blijkt weer eens uit de bijdrage in het ED van vandaag van de heer Rooijakkers, PvdA-raadslid in Veldhoven, die gaat over ‘het redden van het zwembad’ in onze gemeente.

 

Op zichzelf lijkt er niks mis met zijn bijdrage, ware het niet dat voor ons als lokale partij GBV geldt dat hierbij dan de waarheid geen geweld moet worden aangedaan. De term ‘nepnieuws’ dringt zich dan op.

 

Lees verder »

In het ED van vandaag stelt de heer Jansen uit Veldhoven, dat er maar beter snel een grote herindeling in dit gebied kan komen. Zijn motivatie? We hebben zijns inziens geen bestaansrecht meer, nadat sterke bestuurders als Mikkers, Tops en Ramaekers uit Veldhoven zijn vertrokken of gestopt.

 

Wat een grote onzin! Ik ga geen kwalificaties geven over genoemde namen, dat moeten anderen maar doen,maar de heer Jansen moet niet de feiten uit het oog verliezen en de geschiedenis in een totaal verkeerd perspectief plaatsen.

 

Lees verder »

In het ED van 25 januari schrijft uw redacteur naar aanleiding van het provinciebesluit om Nuenen bij Eindhoven te voegen dat de bestuurskracht van de regio Zuidoost Brabant ernstig achterblijft bij de dynamiek van de regio en dat grootschalige herindeling hier het antwoord op zou kunnen zijn. Ik lees het met grote verwondering.

 

Op economisch gebied floreert Brainport, waarbinnen ondernemers en kennisinstellingen de krachten bundelen met gemeenten om een Nationale Actie Agenda op de bestuurstafel van het Rijk te krijgen. De gemeenten zijn uiteraard maar één van de spelers in dit veld, maar juist die samenwerking is van vitaal belang.

 

Lees verder »