De raadsperiode 2018-2022 is weer begonnen. Werd op 14 mei jl. het nieuwe college geïnstalleerd en het coalitieprogramma ‘Samen, Stabiel &Sterk’ door de raad unaniem omarmd als bestuurlijk kompas voor de komende 4 jaar, inmiddels zijn de eerste concrete stappen hierop volgend gezet. Alea Jacta Est: het begin is gemaakt!

 

Zo werd de voorjaarsnota onlangs door een grote raadsmeerderheid goedgekeurd. Een document dat de basis vormt voor de nieuwe Programmabegroting 2019-2022, waarin zoveel mogelijk benoemde zaken ingevuld en concreet gemaakt moeten worden.

 

Lees verder »

Enkele maanden geleden was het dan eindelijk zover. Een lang gekoesterde GBV-wens ging in vervulling: GBV-wethouder Hans van de Looij kon de veelbesproken kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel openen. Een kleinschalige, niet-commerciële voorziening (waar enkele kleine versnaperingen worden verkocht) met een toilet. Geplaatst aan de rand van de kinderboerderij in de directe omgeving van de speeltoestellen. Vrijwel iedereen is hierover uitermate positief. Er is maar een klacht: vooral in de weekends is de kiosk niet altijd open! Dat is wel jammer volgens velen!

 

Lees verder »

VVD, GBV en PvdA in het college

In Veldhoven gaat in de periode 2018-2022 de nieuwe coalitie gevormd worden door VVD, GBV en PvdA. Er is overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord, de wethouderskandidaten en een portefeuilleverdeling. Voor GBV zullen Mariënne van Dongen-Lamers en Hans van de Looij weer aantreden als wethouder. De onderhandelaars hebben de besprekingen hierover onder aanvoering van VVD’ers Daan de Kort en Ad van den Oever succesvol afgerond. De installatie van de nieuwe wethouders zal plaatsvinden tijdens een ingelaste raadsvergadering op 14 mei a.s.

Lees verder »

Vandaag is bekend gemaakt dat VVD, GBV en PvdA samen een coalitie gaan vormen voor het gemeentebestuur van Veldhoven. VVD heeft na de verkiezingen twee verkennende gesprekken gevoerd met alle politieke partijen afzonderlijk. Daarna zijn we er vanmiddag met zijn drienën samen uitgekomen. We gaan aan de slag met het uitwerken van het coalitieprogramma, zodat we snel kunnen starten. We hebben er veel zin in!

Op donderdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad van Veldhoven geïnstalleerd. Na een korte introductie door de burgemeester en het uitspreken van de eed of gelofte door de nieuwe raadsleden is de gemeente Veldhoven weer een nieuwe gemeenteraad rijker. Voorlopig zijn de volgende raadslieden gekozen voor GBV: Mariënne van Dongen-Lamers, Hans van de Looij, Pierre Bijnen, Tavita van Galen, Jurre van der Velden en Eric van Doren. De nieuwe raadsleden hebben Eric van Doren gekozen als hun fractievoorzitter. Pierre Bijnen zal als vice-fractievoorzitter optreden.

In afwachting van de coalitie-onderhandelingen kunnen eventueel nog mensen doorschuiven. Youri van Oorschot en Wim Groenendijk zouden daar mogelijk voor in aanmerking komen. Het blijft voor de nieuwe GBV fractie dus nog even spannend hoe het er definitief uit komt te zien!