• Opnieuw vertraging openstelling Hovenring moeilijk uit te leggen
 • Heeft dit consequenties voor degene, die hiervoor verantwoordelijk is
 • Kan compensatie worden geboden voor degenen, die hierdoor onredelijk getroffen worden? M.n. bedrijven in de omgeving van de Hovenring.

Vorig jaar ging de Heerbaan helemaal dicht vanwege de reconstructie van het kruispunt, dat de naam Hovenring zou gaan krijgen. Er was gekozen voor een volledige afsluiting van dit knooppunt, zodat de overlast weliswaar even maximaal zou zijn maar waarmee de periode waarin deze zou plaatsvinden dan wel relatief kort gehouden kon worden. Eind december 2011 zou de totaal vernieuwde kruising weer opengesteld worden.

Lees verder »

 1. Het is de laatste tijd akelig stilaan het politieke front in Veldhoven
 2. Slechts 2 raadsvergaderingen in bijna 9 maanden tijd! Is dat niet erg weinig?
 3. Is de raad nog voldoende in beeld als hoogste bestuursorgaan?
 4. Een andere vergaderstructuur zou wellicht verbetering kunnen brengen.

 

Veel mensen, die ik spreek doen de laatste tijd hun beklag over het politieke bedrijf in Veldhoven. De strekking van de klachten, die ik bedoel, is: er gebeurt niks in de politiek in Veldhoven! We lezen en horen niets. Wat doen jullie eigenlijk in die raadszaal?

Lees verder »

 • Veel uitritconstructies zijn in Veldhoven veel te steil bij aansluitingen op wegen
 • Dit vertraagt de handelingssnelheid, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

In Veldhoven zijn in de afgelopen jaren vrijwel alle woongebieden ingericht als verblijfgebied (30 km zones). Iets, wat de verkeersveiligheid zekere positief heeft beïnvloed, met name voor het langzame verkeer.

Natuurlijk, het is bekend dat sommige mensen hun vraagtekens plaatsen bij die herinrichting van wijken. Vaak wordt daarbij dan het argument gegeven, dat veel automobilisten zich toch niet aan de geldende maximum snelheid houden en de politie niet of nauwelijks controleert noch handhavend optreedt tegen overtreders. Dat laatste bevat misschien wel een kern van waarheid. Maar toch wordt daarbij een ding door veel mensen over het hoofd gezien. Toen er nog sprake was van oude situaties met een 50 km regime, pleegden veel automobilisten daar nog harder te rijden en werden in de bebouwde omgeving met gemak snelheden van 60 of meer gehaald. Misschien houden veel weggebruikers zich in de 30 km gebieden vandaag de dag niet precies aan de geldende maximum snelheid. Maar als momenteel wordt gereden met snelheden van 40-50 km/u, dan is dat altijd nog een flinke verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Lees verder »

 • Een wegsleepregeling in Veldhoven
 • Lang gekoesterde wens van GBV gehonoreerd

In haar verkiezingsprogramma van 2002 schreef GBV destijds onder meer de volgende stukjes tekst:

1.Het is Gemeente Belangen al heel lang een doorn in het oog dat steeds meer automobilisten de parkeerregels aan hun laars menen te kunnen lappen.

2.Een adequate wegsleepregeling zou hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dat hieraan behoefte zou bestaan werd bevestigd vanaf de allereerste wijkmonitor, die om de 2 jaar wordt georganiseerd. De burgers van Veldhoven gaven parkeeroverlast telkens weer een plaats in de top 3 van de meest voorkomende ergernissen.In 2005 waren er echter toch een aantal argumenten om af te zien van de invoering van een wegsleepregeling. Met name, zo was de verwachting, zou het instellen van zo’n regeling tijdrovend, complex en duur zijn met relatief weinig meerwaarde. Een wegsleepverordening werd daarmee op dat moment onhaalbaar.

Lees verder »

Samenvatting van dit verhaal:

 • Het college wil geen kleinschalige horecavoorziening bij kinderboerderij De Hazewinkel.
 • GBV wil al jaren een kleinschalig, niet-commercieel verkooppunt met fatsoenlijke
  toiletvoorziening bij De Hazewinkel.
 • Deze voorziening zou gerund kunnen worden door bewoners van de Severinus Stichting, die zo een
  nuttige dagbesteding zouden kunnen hebben.
 •  Openingstijden: alleen overdag en vroeg avond.
 • Collegebesluit lijkt in strijd met eerder vastgestelde Nota Toerisme en Recreatie 2009-2011 en
  met eerder gewekte verwachtingen.

Lees verder »