• De waan van de dag beheerst ons politiek bestel en elke bestuurslaag
 • Steeds meer politiek opportunisme, steeds minder principes bij partijen
 • GBV nog steeds koersvast na bijna 50 jaar

 

In de afgelopen weken was de landelijke politiek weer prominent in het nieuws vanwege de val van het kabinet Rutte-Verhagen. De PVV van Geert Wilders trok haar gedoogsteun aan deze minderheidsregering in en dat betekent dat we in september weer naar de stembus mogen om een nieuwe Tweede Kamer te gaan kiezen. In de hoop dat we er dit keer wel een werkbare meerderheid van weten te maken. Maar of dat gaat lukken? Ik vraag het mij oprecht af.

                        Lees verder »

 

 • GBV vernieuwt haar eigen website
 • Kosten vallen 250 euro mee
 • Dit bedrag wordt geschonken aan de Samenloop voor de Hoop

 

GBV heeft haar eigen website in een nieuw jasje gestoken. Zodat de informatie daarop voor de bezoekers van deze site nog beter toegankelijk wordt. Voor deze update had het partijbestuur een bepaald bedrag uitgetrokken. Uiteindelijk vielen deze moderniseringskosten 250 euro mee ten opzichte van de reservering.

In plaats van deze meevaller in eigen kas te houden heeft GBV nu besloten het verschil tussen de reservering en de werkelijke uitgave te schenken aan de Samenloop voor de Hoop.

Lees verder »

 • Opnieuw vertraging openstelling Hovenring moeilijk uit te leggen
 • Heeft dit consequenties voor degene, die hiervoor verantwoordelijk is
 • Kan compensatie worden geboden voor degenen, die hierdoor onredelijk getroffen worden? M.n. bedrijven in de omgeving van de Hovenring.

Vorig jaar ging de Heerbaan helemaal dicht vanwege de reconstructie van het kruispunt, dat de naam Hovenring zou gaan krijgen. Er was gekozen voor een volledige afsluiting van dit knooppunt, zodat de overlast weliswaar even maximaal zou zijn maar waarmee de periode waarin deze zou plaatsvinden dan wel relatief kort gehouden kon worden. Eind december 2011 zou de totaal vernieuwde kruising weer opengesteld worden.

Lees verder »

 1. Het is de laatste tijd akelig stilaan het politieke front in Veldhoven
 2. Slechts 2 raadsvergaderingen in bijna 9 maanden tijd! Is dat niet erg weinig?
 3. Is de raad nog voldoende in beeld als hoogste bestuursorgaan?
 4. Een andere vergaderstructuur zou wellicht verbetering kunnen brengen.

 

Veel mensen, die ik spreek doen de laatste tijd hun beklag over het politieke bedrijf in Veldhoven. De strekking van de klachten, die ik bedoel, is: er gebeurt niks in de politiek in Veldhoven! We lezen en horen niets. Wat doen jullie eigenlijk in die raadszaal?

Lees verder »

 • Veel uitritconstructies zijn in Veldhoven veel te steil bij aansluitingen op wegen
 • Dit vertraagt de handelingssnelheid, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

In Veldhoven zijn in de afgelopen jaren vrijwel alle woongebieden ingericht als verblijfgebied (30 km zones). Iets, wat de verkeersveiligheid zekere positief heeft beïnvloed, met name voor het langzame verkeer.

Natuurlijk, het is bekend dat sommige mensen hun vraagtekens plaatsen bij die herinrichting van wijken. Vaak wordt daarbij dan het argument gegeven, dat veel automobilisten zich toch niet aan de geldende maximum snelheid houden en de politie niet of nauwelijks controleert noch handhavend optreedt tegen overtreders. Dat laatste bevat misschien wel een kern van waarheid. Maar toch wordt daarbij een ding door veel mensen over het hoofd gezien. Toen er nog sprake was van oude situaties met een 50 km regime, pleegden veel automobilisten daar nog harder te rijden en werden in de bebouwde omgeving met gemak snelheden van 60 of meer gehaald. Misschien houden veel weggebruikers zich in de 30 km gebieden vandaag de dag niet precies aan de geldende maximum snelheid. Maar als momenteel wordt gereden met snelheden van 40-50 km/u, dan is dat altijd nog een flinke verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Lees verder »