* Wethouder Tops treedt onverwachts af

* Colleges laatste jaren weinig stabiel

 

Op dinsdag  25 september 2012 maakte Jacques Tops (VSA) voor velen onverwachts bekend af te zullen treden als wethouder in de gemeente Veldhoven.  De reden, die hij aangaf was dat vastgoedontwikkelaar Corio aan hem kenbaar had gemaakt alsnog niet te zullen gaan investeren in het Veldhovense Centrumgebied. Een van de dossiers, waarvoor wethouder Tops zich de afgelopen jaren sterk had gemaakt. Hij ‘leende’ zelfs een zinsnede uit de carnavalsschlager De Bierfontein (2006) van het duo Sjraar Cox en ondergetekende : ‘Het Meiveld wordt een Blijveld’.  Dit was een belangrijk bijkomend doel, dat hij voor ogen had, namelijk komen tot een levendiger centrum in Veldhoven.

Lees verder »

 

 • Moet het laatste duikteam in de regio worden wegbezuinigd?
 • Is dit in verhouding tot de mogelijkheden om bij een calamiteit levens te redden?

 

Onlangs verkreeg de GBV-fractie informatie, dat het laatst overgebleven duikteam in de regio bij de brandweer Eindhoven wellicht opgeheven zou gaan worden. Dit om te komen tot verdere bezuinigingen. Toevallig werd deze informatie vandaag bevestigd door berichtgeving hieromtrent in het ED.

  Lees verder »

 • Op diverse plaatsen in Veldhoven is veel overlast van ratten, m.n.  in Zeelst
 • Wiens verantwoordelijkheid is de bestrijding: de gemeente of de burger zelf?

 

Al in 2010 en 2011 klaagden veel Zeelstenaren over de overlast van ratten in de woonomgeving. Niet alleen in de tuinen, maar zelfs in de keukens op het aanrecht. GBV werd door steeds meer mensen over deze overlast benaderd met de vraag na te gaan wat de gemeentelijke diensten hiertegen zouden kunnen doen. De zwarte rat is immers een dier dat schadelijk is voor de volksgezondheid. Na overleg met wethouder Ramaekers werd besloten onderzoek te doen naar de bron. Voor de vraag wie moet gaan bestrijden is namelijk van belang waar de bron zich bevindt.

Lees verder »

 • Centrumplannen kritisch bekijken
 • Moeite met aantasting van het Burgemeester Elsenpark
 • Is toevoegen van extra winkelruimte en appartementen nu verstandig
 • Onafhankelijk onderzoek naar behoeften wenselijk en verstandig

 

Onlangs presenteerden Corio, Ballast Nedam en de gemeente Veldhoven hun plannen op hoofdlijnen, die ze aan het ontwikkelen zijn ten aanzien van het huidige City Centrum.

En die plannen houden nogal wat in. De meest opvallende zaken hieruit zijn de volgende:

–         er wordt een groot aantal woningen en appartementen gerealiseerd

–         er komt een aantal hoge stedenbouwkundige accenten, vooral aan de kant van het politiebureau  en De Schalm.

–         er komt een groot aantal vierkante meters winkeloppervlakte bij aan de westkant bij de City Passage

–         het Burgemeester Elsenpark wordt door het vorige flink kleiner

 

Wat is onze eerste indruk van dit alles? Waarvoor maakt wethouder Tops (VSA) zich sterk?

  Lees verder »

 • Zijn de uitritconstrcuties in Veldhoven te hoog?
 • Nee, zegt het college
 • Ja , vindt GBV
 • VSA steunde dit in de raad van mei 2012 volmondig

 

In een brief van februari 2012 vroeg GBV bij monde van haar raadslid Wim Groenendijk aandacht voor de hoogte van bepaalde uitritconstructies op diverse plekken in Veldhoven. Er bereikten onze partij nl. veel klachten en opmerkingen over de steilte van diverse van deze constructies  in Veldhoven.  In de raadsvergadering van mei kwam het antwoord van het college op onze vragen aan de orde. De conclusie van het college? Alle uitritten voldoen aan de wettelijke normen en het college wil in de huidige situatie dan ook verder niets aanpassen. Einde verhaal. Voor GBV is dit echt te kort door de bocht.

Lees verder »