• GBV bezorgd over opheffen regionaal duikteam
  • Vooralsnog geen voorstander hiervan
  • Een zorgvuldige en objectieve heroverweging heeft de voorkeur

 

GBV maakt zich zorgen over het voornemen van de Veiligheidsregio om het Eindhovense duikteam op te heffen vanaf 2013. GBV denkt dat nog onvoldoende is stilgestaan bij de mogelijke gevolgen voor toekomstige slachtoffers van waterongevallen.

In de raad van december diende GBV hierover een amendement in, samen met VVD, CDA, PvdA en SV.  Burgemeester Mikkers bracht met zijn bijdrage in het debat de mening van een gedeelte van deze partijen aan het wankelen. Vandaar dat in januari 2013 bij deze materie opnieuw wordt stilgestaan. Hieronder nu de volledige insteek van GBV

  Lees verder »

– GBV wil niet alle drempels weg hebben

– Alleen voorstel om bepaalde in/uitritconstructies aan te passen

 

Op 13 november berichtte het ED dat GBV ‘verkeersonveilige drempels’ wil laten verwijderen in Veldhoven. Dat is echter niet helemaal juist. GBV heeft enkel een voorstel ingediend om op bepaalde plekken te steile in/uitritconstructies weg te halen. Op plaatsen, waar een dergelijke voorziening helemaal niet nodig is. Dat is dus toch wel wat genuanceerder dan de berichtgeving doet vermoeden.

Lees verder »

Op donderdag 8 november overleed Anton Leijgraaf op de leeftijd van 74 jaar. Hij was 23 jaar prominent lid van GBV. Hij vervulde  eerst het partijvoorzitterschap, was niet-raadslid commissielid in de periode 1994-1998 en was raadslid in de 4 jaren daarna, waarvan de laatste 2 als fractievoorzitter. Na deze enerverende jaren verliet Anton de actieve politiek en keerde terug in het GBV-bestuur, waarin hij de rol vervulde van vice-voorzitter.  Dat deed hij met energie en verve. Op Anton kon je rekenen en bouwen. Altijd positief, tot het laatst toe. We zullen hem enorm missen en wensen Nelly, Lambert, Diane en Eric en de kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

  • Er wordt gekeken naar maatregelen betreffende de minima
  • Dat geldt eveneens voor  de subsidiekorting voor Ouderenwerk en SWOVE
  • Jammer genoeg geen steun voor extra bewaakte fietsenstalling in Centrum

 

De begrotingsbehandeling 2012 zit er weer op. Na een avond en dag intensief vergaderen op 5 en 6 november werd de begroting voor het eerst na 3 jaar weer eens unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

GBV kan tevreden terugkijken op deze editie.  Immers, meestal weet een oppositiepartij inhoudelijk maar weinig binnen te halen, omdat de regerende coalitie de meeste plannen van het college ondersteunt en niet die van de zijde van de oppositie. Maar ook dit keer leverde de besprekingen toch weer successen op voor GBV.

Lees verder »

– GBV stelt aanleg Zilverbaan ter discussie

– De verlenging Heerbaan en aansluiting Oersebaan wel realiseren

– Voor een goede verkeersafwikkeling van de nieuwe wijk Zilverackers is een veel goedkopere wijkontsluitingsweg voldoende

– Minder kosten, maar ook: straks geen doorgaand- en vrachtverkeer door en langs deze wijk

 

In de raad van juni 2012 werd door GBV de gedachte geopperd om in het kader van onze slechte financiële positie te overwegen alsnog af te zien van de aanleg van de nieuwe weg aan de Westzijde van Veldhoven, een weg die we kennen onder de naam Zilverbaan. Die zou oorspronkelijk aangelegd moeten worden in 2012 en ongeveer 10 – 12 miljoen euro gaan kosten. Vanwege vertraging zijn we met de realisatie nog niet begonnen. Hoe erg zou het zijn om die weg niet aan te leggen?

  Lees verder »