Vanaf 1 oktober a.s. wil Veldhoven in de wijken Zeelst en Meerveldhoven starten met een proef op het gebied van afvalinzameling. Dit zal hier anders worden georganiseerd dan elders in de gemeente voor de periode van ongeveer 1,5 jaar. Waarbij na 1 jaar een evaluatie is voorzien om te bepalen of de proef geslaagd is en deze manier van inzamelen ook in de rest van Veldhoven moet worden ingevoerd. De betrokken inwoners zijn hierover per brief geïnformeerd en er heeft een bewonersonderzoek plaatsgevonden naar de opinie van de mensen over deze proef. Het is de bedoeling om de hoeveelheid restafval met 40 % te verminderen middels deze nieuwe vorm van inzamelen.

 

Op zichzelf is er natuurlijk niks mis mee om te bezien in hoeverre het inzamelen van afval efficiënter en daarmee ook tegen minder kosten kan plaatsvinden. Maar bij enkele concrete voorstellen in dit verband plaatst GBV toch de nodige kanttekeningen.

Lees verder »

In het ED van 26 juni is een verkorte weergave opgenomen van de discussie tijdens de raadsavond op 25 juni in Veldhoven over de Voorjaarsnota.  Het citaat dat mij in de mond wordt gelegd en de rest van het stuk laten onderbelicht wat de kern van de zaak is. Dat de gemeente Veldhoven een zware bezuinigingsopdracht wacht, is helder. De manier waarop die ingevuld moet gaan worden is dat nog niet. De discussie over het subsidiekortingspercentage voor de ouderenorganisaties is slechts een illustratie van hoe lichtzinnig er door college en coalitiepartijen met vrijwilligers wordt omgegaan.

  Lees verder »

Opnieuw lezen we in de krant een voorbeeld van bestuurlijke wantoestanden binnen Zuidzorg. Waar binnen deze organisatie aan de ‘onderkant’ ontslagen vallen, contracten met verzorgenden en huishoudelijke hulpen worden opengebroken om ze (nog) lager te kunnen inschalen, weet de top van gekkigheid niet welke buitenproportionele afspraken ze met elkaar moeten maken.

Er zijn hier twee dingen mis. Allereerst is iemand die zich voor 7 weken werk op deze manier laat belonen en in de hierboven geschetste  situatie niet de eer aan zichzelf houdt, naar mijn mening  het moreel spoor helemaal bijster. Waarom kan ze niet –net als normale mensen- gewoon zelf een andere baan zoeken en dan opzeggen. Zo’n kort dienstverband lijkt mij het gevolg van een persoonlijke foute inschatting.

  Lees verder »

  • Het college wil het in te zamelen restafval terugdringen met 40 %
  • Daarvoor wordt een proef gedaan in Zeelst en Meerveldhoven
  • Is de andere aanpak daarbij wel wenselijk

 

GBV heeft kennis genomen van het plan van het college van B & W om vanaf  1 oktober 2013 een inzamelproef te testen gedurende een jaar in de wijken Zeelst en Meerveldhoven.

 

Lees verder »

  • Commissie Huijbregts brengt advies uit
  • Voorstel: Waalre en Nuenen bij Eindhoven voegen
  • Veldhoven moet bevoegdheden overdragen aan Eindhoven of anders dreigt herindeling

 

De adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, kortweg ook wel aangeduid als de commissie Huijbregts, naar de voorzitter hiervan (mevrouw Helmi  Huijbregts), is medio mei 2013 met haar advies gekomen met betrekking tot de toekomstige bestuurlijke situatie van Zuidoost Brabant. Er worden door deze commissie een 6-tal aanbevelingen gedaan.

  Lees verder »