• Het college wil het in te zamelen restafval terugdringen met 40 %
  • Daarvoor wordt een proef gedaan in Zeelst en Meerveldhoven
  • Is de andere aanpak daarbij wel wenselijk

 

GBV heeft kennis genomen van het plan van het college van B & W om vanaf  1 oktober 2013 een inzamelproef te testen gedurende een jaar in de wijken Zeelst en Meerveldhoven.

 

Lees verder »

  • Commissie Huijbregts brengt advies uit
  • Voorstel: Waalre en Nuenen bij Eindhoven voegen
  • Veldhoven moet bevoegdheden overdragen aan Eindhoven of anders dreigt herindeling

 

De adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, kortweg ook wel aangeduid als de commissie Huijbregts, naar de voorzitter hiervan (mevrouw Helmi  Huijbregts), is medio mei 2013 met haar advies gekomen met betrekking tot de toekomstige bestuurlijke situatie van Zuidoost Brabant. Er worden door deze commissie een 6-tal aanbevelingen gedaan.

  Lees verder »

  • In/uitritconstructies minder steil was wens van GBV
  • Het college wilde dat 4 maanden geleden niet vanwege verkeersveiligheid
  • College wil nu opeens wel meewerken aan een dergelijke ingreep

Begin 2012 vroeg GBV raadslid Groenendijk per brief aandacht voor een probleem, dat veel mensen als zodanig ervaren, nl. dat veel in/uitritconstructies bij kruisingen en splitsingen in Veldhoven te steil zijn. Onder meer werd als voorbeeld in deze brief aangehaald de constructie bij de splitsing Hertgang/Kievit.

 

De antwoordbrief van het college op het GBV schrijven was duidelijk: men deelde deze opvattingen eigenlijk niet en had ook niet veel trek er iets aan te doen. Er waren bij de gemeente ook geen klachten hierover bekend. Zelfs een warm pleidooi daarvoor van de fractievoorzitter van VSA bij de behandeling van beide brieven in de raad, kon de wethouder verkeer (nota bene een partijgenoot van hem!) niet vermurwen tot enige concessie.

 

Lees verder »

  • Plannen maken voor City Centrum kan blijkbaar zonder actuele Detailhandelsstructuurvisie;
  • Verouderde visie, opgesteld in 2008, wordt pas daarna geactualiseerd.

 

In het recente verleden werd door politieke partijen het begrip ‘visie’ zowat doodgeknuffeld. Een visie hebben was belangrijk, want daarop kon je immers verder bouwen. Dan wist je welke richting je met je plannen op moest gaan en had je een rechtvaardiging om bepaalde dingen wel of niet te doen. Op zich niet helemaal onlogisch, naar idee van GBV.

 

Zo hebben we in Veldhoven in de afgelopen jaren diverse grotere en kleinere visies opgesteld, zoals de Stadsvisie, een Structuurvisie en een woonvisie. En een Detailhandelsstructuurvisie, kortweg een DHS. Deze loopt van 2008 tot en met 2014. Bij de Algemene Beschouwingen van 2012 drong GBV er met de VVD op aan om een begin te maken met de actualisering hiervan, mede in het licht van de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het Centrumgebied. Wat schetst nu onze verbazing?

Lees verder »

Het H-woord is weer eens actueel in lokaal-bestuurlijk Nederland. Eerst kwam het kabinet met het onzalige idee op de proppen, dat gemeenten in de toekomst een omvang van tenminste 100.000 inwoners zouden moeten hebben. En inmiddels wordt er al volop gesproken over diverse vormen van samenwerking door en samenvoeging van gemeenten. Ook hier in onze regio. ’Herindeling geen taboe meer’,  kopte het ED op zaterdag 23 februari.  Het meeste verzet hiertegen lijkt nog te komen van de stadsrandgemeenten. Of dat beeld juist is, de tijd zal het leren. Maar wat GBV betreft is dit voor Veldhoven ondubbelzinnig het geval.

 

Het argument om herindelingen te rechtvaardigen was nog niet zo lang geleden het kunnen bouwen voor de eigen bevolking. De stad had daartoe geen ruimte meer. Nu heeft men weer een nieuw excuus bedacht, namelijk de overdracht van taken vanuit de rijksoverheid die op stapel staat. Een reden die hout snijdt of wederom een drogreden?

 

Lees verder »