Er bereiken ons signalen dat een aantal bewoners van de wijk ’t Look grote bedenkingen hebben tegen hun gedeelte van het inmiddels gereed gekomen herinrichtingsplan van hun wijk. Dat gebeurt zowel schriftelijk als anderszins via diverse (informele) contacten. De klachten komen in veel gevallen op het volgende neer:

  • Er worden ‘problemen’ opgelost die er niet zijn;

  • Dat gaat in bepaalde  gevallen dan onnodig ten koste van het ter plaatse aanwezige groen;

  • Er worden verkeerskundige maatregelen voorzien die geen enkel doel dienen maar wel als negatief ingrijpend worden ervaren door burgers.

 

Lees verder »

In het ED van zaterdag 2 november jl. kon men lezen dat de Eindhovense VVD (op termijn) Eindhoven en de randgemeenten wil samenvoegen. Onder het motto dat meer bestuurlijke  grootschaligheid beter is voor de ontwikkeling van ons stedelijk gebied. Daar gaan we weer! De zoveelste duit in het zakje van de herindeling.

 

Veldhoven gaat al jaren voor intensieve samenwerking in de regio op basis van het uitgangspunt dat de eigen gemeentelijke zelfstandigheid voorop blijft staan. Burgemeester Mikkers (ook VVD) verzekert eenieder, dat dit zo is en blijft. En dat we vertrouwen in elkaars goede bedoelingen moeten hebben hieromtrent, wil die samenwerking effectief kunnen zijn.

Lees verder »

Vanaf 1 oktober a.s. wil Veldhoven in de wijken Zeelst en Meerveldhoven starten met een proef op het gebied van afvalinzameling. Dit zal hier anders worden georganiseerd dan elders in de gemeente voor de periode van ongeveer 1,5 jaar. Waarbij na 1 jaar een evaluatie is voorzien om te bepalen of de proef geslaagd is en deze manier van inzamelen ook in de rest van Veldhoven moet worden ingevoerd. De betrokken inwoners zijn hierover per brief geïnformeerd en er heeft een bewonersonderzoek plaatsgevonden naar de opinie van de mensen over deze proef. Het is de bedoeling om de hoeveelheid restafval met 40 % te verminderen middels deze nieuwe vorm van inzamelen.

 

Op zichzelf is er natuurlijk niks mis mee om te bezien in hoeverre het inzamelen van afval efficiënter en daarmee ook tegen minder kosten kan plaatsvinden. Maar bij enkele concrete voorstellen in dit verband plaatst GBV toch de nodige kanttekeningen.

Lees verder »

In het ED van 26 juni is een verkorte weergave opgenomen van de discussie tijdens de raadsavond op 25 juni in Veldhoven over de Voorjaarsnota.  Het citaat dat mij in de mond wordt gelegd en de rest van het stuk laten onderbelicht wat de kern van de zaak is. Dat de gemeente Veldhoven een zware bezuinigingsopdracht wacht, is helder. De manier waarop die ingevuld moet gaan worden is dat nog niet. De discussie over het subsidiekortingspercentage voor de ouderenorganisaties is slechts een illustratie van hoe lichtzinnig er door college en coalitiepartijen met vrijwilligers wordt omgegaan.

  Lees verder »

Opnieuw lezen we in de krant een voorbeeld van bestuurlijke wantoestanden binnen Zuidzorg. Waar binnen deze organisatie aan de ‘onderkant’ ontslagen vallen, contracten met verzorgenden en huishoudelijke hulpen worden opengebroken om ze (nog) lager te kunnen inschalen, weet de top van gekkigheid niet welke buitenproportionele afspraken ze met elkaar moeten maken.

Er zijn hier twee dingen mis. Allereerst is iemand die zich voor 7 weken werk op deze manier laat belonen en in de hierboven geschetste  situatie niet de eer aan zichzelf houdt, naar mijn mening  het moreel spoor helemaal bijster. Waarom kan ze niet –net als normale mensen- gewoon zelf een andere baan zoeken en dan opzeggen. Zo’n kort dienstverband lijkt mij het gevolg van een persoonlijke foute inschatting.

  Lees verder »