• In/uitritconstructies minder steil was wens van GBV
  • Het college wilde dat 4 maanden geleden niet vanwege verkeersveiligheid
  • College wil nu opeens wel meewerken aan een dergelijke ingreep

Begin 2012 vroeg GBV raadslid Groenendijk per brief aandacht voor een probleem, dat veel mensen als zodanig ervaren, nl. dat veel in/uitritconstructies bij kruisingen en splitsingen in Veldhoven te steil zijn. Onder meer werd als voorbeeld in deze brief aangehaald de constructie bij de splitsing Hertgang/Kievit.

 

De antwoordbrief van het college op het GBV schrijven was duidelijk: men deelde deze opvattingen eigenlijk niet en had ook niet veel trek er iets aan te doen. Er waren bij de gemeente ook geen klachten hierover bekend. Zelfs een warm pleidooi daarvoor van de fractievoorzitter van VSA bij de behandeling van beide brieven in de raad, kon de wethouder verkeer (nota bene een partijgenoot van hem!) niet vermurwen tot enige concessie.

 

Lees verder »

  • Plannen maken voor City Centrum kan blijkbaar zonder actuele Detailhandelsstructuurvisie;
  • Verouderde visie, opgesteld in 2008, wordt pas daarna geactualiseerd.

 

In het recente verleden werd door politieke partijen het begrip ‘visie’ zowat doodgeknuffeld. Een visie hebben was belangrijk, want daarop kon je immers verder bouwen. Dan wist je welke richting je met je plannen op moest gaan en had je een rechtvaardiging om bepaalde dingen wel of niet te doen. Op zich niet helemaal onlogisch, naar idee van GBV.

 

Zo hebben we in Veldhoven in de afgelopen jaren diverse grotere en kleinere visies opgesteld, zoals de Stadsvisie, een Structuurvisie en een woonvisie. En een Detailhandelsstructuurvisie, kortweg een DHS. Deze loopt van 2008 tot en met 2014. Bij de Algemene Beschouwingen van 2012 drong GBV er met de VVD op aan om een begin te maken met de actualisering hiervan, mede in het licht van de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het Centrumgebied. Wat schetst nu onze verbazing?

Lees verder »

Het H-woord is weer eens actueel in lokaal-bestuurlijk Nederland. Eerst kwam het kabinet met het onzalige idee op de proppen, dat gemeenten in de toekomst een omvang van tenminste 100.000 inwoners zouden moeten hebben. En inmiddels wordt er al volop gesproken over diverse vormen van samenwerking door en samenvoeging van gemeenten. Ook hier in onze regio. ’Herindeling geen taboe meer’,  kopte het ED op zaterdag 23 februari.  Het meeste verzet hiertegen lijkt nog te komen van de stadsrandgemeenten. Of dat beeld juist is, de tijd zal het leren. Maar wat GBV betreft is dit voor Veldhoven ondubbelzinnig het geval.

 

Het argument om herindelingen te rechtvaardigen was nog niet zo lang geleden het kunnen bouwen voor de eigen bevolking. De stad had daartoe geen ruimte meer. Nu heeft men weer een nieuw excuus bedacht, namelijk de overdracht van taken vanuit de rijksoverheid die op stapel staat. Een reden die hout snijdt of wederom een drogreden?

 

Lees verder »

  • GBV stelt vragen over de duur van de wachttijd voor huurwoningen
  • In 2010 werd door het college gesteld dat die 1,5 jaar zou zijn

 

Eind december heeft GBV een brief geschreven naar het college van burgemeester en wethouders met vragen omtrent de feitelijke wachttijd om in aanmerking te komen voor een huurwoning via een woningcorporatie. In 2010 nog werd de raad door de toenmalig VSA-wethouder Tops voorgehouden, dat die ongeveer 1,5 jaar zou bedragen. GBV betwijfelde dat toen al ten zeerste en dit wordt al enige maanden bevestigd door een tekst op de website van Aert Swaens, waar wordt gesproken van lange wachttijden van 6 tot 9 jaar. GBV heeft nu om opheldering gevraagd. Voor de volledige brief klik op ‘lees verder’.

 

Lees verder »

  • Initiatiefvoorstel GBV over aanpassing steile uitritten afgewezen
  • Alleen steun voor dit voorstel van Samenwerkend Veldhoven in de raad
  • Inhoudelijke argumenten worden genegeerd

 

Via een initiatiefvoorstel heeft GBV in de raad van december 2012 getracht te bereiken dat op een aantal plaatsen in Veldhoven (te) steile uitritconstructies bij T-splitsingen van wegen  aangepast zouden worden. Het ging GBV daarbij uiteindelijk om een 17-tal situaties, waar dit tegen relatief zeer geringe kosten mogelijk zou zijn, zonder daarbij afbreuk te doen aan de verkeersveiligheid voor anderen, met name voor fietsers en voetgangers.

Lees verder »