Opnieuw lezen we in de krant een voorbeeld van bestuurlijke wantoestanden binnen Zuidzorg. Waar binnen deze organisatie aan de ‘onderkant’ ontslagen vallen, contracten met verzorgenden en huishoudelijke hulpen worden opengebroken om ze (nog) lager te kunnen inschalen, weet de top van gekkigheid niet welke buitenproportionele afspraken ze met elkaar moeten maken.

Er zijn hier twee dingen mis. Allereerst is iemand die zich voor 7 weken werk op deze manier laat belonen en in de hierboven geschetste  situatie niet de eer aan zichzelf houdt, naar mijn mening  het moreel spoor helemaal bijster. Waarom kan ze niet –net als normale mensen- gewoon zelf een andere baan zoeken en dan opzeggen. Zo’n kort dienstverband lijkt mij het gevolg van een persoonlijke foute inschatting.

  Lees verder »

 • Het college wil het in te zamelen restafval terugdringen met 40 %
 • Daarvoor wordt een proef gedaan in Zeelst en Meerveldhoven
 • Is de andere aanpak daarbij wel wenselijk

 

GBV heeft kennis genomen van het plan van het college van B & W om vanaf  1 oktober 2013 een inzamelproef te testen gedurende een jaar in de wijken Zeelst en Meerveldhoven.

 

Lees verder »

 • Commissie Huijbregts brengt advies uit
 • Voorstel: Waalre en Nuenen bij Eindhoven voegen
 • Veldhoven moet bevoegdheden overdragen aan Eindhoven of anders dreigt herindeling

 

De adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, kortweg ook wel aangeduid als de commissie Huijbregts, naar de voorzitter hiervan (mevrouw Helmi  Huijbregts), is medio mei 2013 met haar advies gekomen met betrekking tot de toekomstige bestuurlijke situatie van Zuidoost Brabant. Er worden door deze commissie een 6-tal aanbevelingen gedaan.

  Lees verder »

 • In/uitritconstructies minder steil was wens van GBV
 • Het college wilde dat 4 maanden geleden niet vanwege verkeersveiligheid
 • College wil nu opeens wel meewerken aan een dergelijke ingreep

Begin 2012 vroeg GBV raadslid Groenendijk per brief aandacht voor een probleem, dat veel mensen als zodanig ervaren, nl. dat veel in/uitritconstructies bij kruisingen en splitsingen in Veldhoven te steil zijn. Onder meer werd als voorbeeld in deze brief aangehaald de constructie bij de splitsing Hertgang/Kievit.

 

De antwoordbrief van het college op het GBV schrijven was duidelijk: men deelde deze opvattingen eigenlijk niet en had ook niet veel trek er iets aan te doen. Er waren bij de gemeente ook geen klachten hierover bekend. Zelfs een warm pleidooi daarvoor van de fractievoorzitter van VSA bij de behandeling van beide brieven in de raad, kon de wethouder verkeer (nota bene een partijgenoot van hem!) niet vermurwen tot enige concessie.

 

Lees verder »

 • Plannen maken voor City Centrum kan blijkbaar zonder actuele Detailhandelsstructuurvisie;
 • Verouderde visie, opgesteld in 2008, wordt pas daarna geactualiseerd.

 

In het recente verleden werd door politieke partijen het begrip ‘visie’ zowat doodgeknuffeld. Een visie hebben was belangrijk, want daarop kon je immers verder bouwen. Dan wist je welke richting je met je plannen op moest gaan en had je een rechtvaardiging om bepaalde dingen wel of niet te doen. Op zich niet helemaal onlogisch, naar idee van GBV.

 

Zo hebben we in Veldhoven in de afgelopen jaren diverse grotere en kleinere visies opgesteld, zoals de Stadsvisie, een Structuurvisie en een woonvisie. En een Detailhandelsstructuurvisie, kortweg een DHS. Deze loopt van 2008 tot en met 2014. Bij de Algemene Beschouwingen van 2012 drong GBV er met de VVD op aan om een begin te maken met de actualisering hiervan, mede in het licht van de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het Centrumgebied. Wat schetst nu onze verbazing?

Lees verder »