GBV heeft grote twijfels over de opzet van de nu lopende afvalinzamelingsproef in de wijken Zeelst en Meerveldhoven. Vooral het werken met restafvalzakken en het laten wegbrengen van luiers en incontinentiematerialen naar centrale punten in de wijken vindt GBV geen goede manier van inzamelen. In de onlangs verspreide nieuwsbrief was de gemeente nogal positief over de proef, maar vinden de burgers die ermee moeten werken dat ook? Daarom is GBV momenteel bezig met een digitale enquête om steekproefsgewijs de mening van de mensen hierover te peilen. Woont u in Zeelst of Meerveldhoven en wilt u hieraan meedoen? Stuur dan een mail naar ons secretariaat via de link ‘contact’ bovenaan op deze pagina. De politiek roept steeds te willen luisteren naar de burgers, GBV doet dit ook!

 

Lees verder »

De kandidatenlijst van GBV voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 ziet er als volgt uit:

 

1 Hans van de Looij

2 Mariënne van Dongen-Lamers

3 —

4 Pierre Bijnen

5 Wim Groenendijk

6 Eric van Doren

7 Frank de Lepper

8 Jannie Roosen-Goudsmit

9 Frans van Rooij

10 Youri van Oorschot

11 Gerard van Dijsseldonk

12 Gerrie van Reusel

13 Gerrit Donkers

14 Elly Bell-Derkx

15 Frans Kauwenberg

16 Eddie Henar

17 Gerard de Wilt

18 Lau Donkers

 

Voor het verkiezingsprogramma, ga naar de link ‘programma’ boven in het scherm.

13
januari 2014

Veldpolitie: ja graag!

GBV hoorde onlangs via het ED dat de provincie bereid blijft te investeren in de regionale veldpolitie. Iets, waarover GBV uitermate content is. Immers, we moeten zuinig zijn op ons buitengebied. Wildcrossen en stroperij zijn GBV een doorn in het oog. Evenals het dumpen van afval en ander zwerfvuil in dit gebied. We moeten zuinig zijn op de weinige mooie stukjes natuur, die we nog bezitten. Zeker ook  in Veldhoven.

 

Nu heeft de provincie wel een voorwaarde gesteld, wil dit project doorgang kunnen vinden: de helft van de Brabantse gemeenten moet eraan meedoen. In 2012 deed iets meer dan de helft mee, volgens het ED 36 van de 67 gemeenten. In onze regio waren dat er 14 van de 22. De grens van de helft wordt daarmee toch langzaam maar zeker genaderd. En te verwachten nieuwe bezuinigingsrondes zouden hierop verder een negatief effect kunnen gaan hebben.

 

Lees verder »

Er bereiken ons signalen dat een aantal bewoners van de wijk ’t Look grote bedenkingen hebben tegen hun gedeelte van het inmiddels gereed gekomen herinrichtingsplan van hun wijk. Dat gebeurt zowel schriftelijk als anderszins via diverse (informele) contacten. De klachten komen in veel gevallen op het volgende neer:

  • Er worden ‘problemen’ opgelost die er niet zijn;

  • Dat gaat in bepaalde  gevallen dan onnodig ten koste van het ter plaatse aanwezige groen;

  • Er worden verkeerskundige maatregelen voorzien die geen enkel doel dienen maar wel als negatief ingrijpend worden ervaren door burgers.

 

Lees verder »

In het ED van zaterdag 2 november jl. kon men lezen dat de Eindhovense VVD (op termijn) Eindhoven en de randgemeenten wil samenvoegen. Onder het motto dat meer bestuurlijke  grootschaligheid beter is voor de ontwikkeling van ons stedelijk gebied. Daar gaan we weer! De zoveelste duit in het zakje van de herindeling.

 

Veldhoven gaat al jaren voor intensieve samenwerking in de regio op basis van het uitgangspunt dat de eigen gemeentelijke zelfstandigheid voorop blijft staan. Burgemeester Mikkers (ook VVD) verzekert eenieder, dat dit zo is en blijft. En dat we vertrouwen in elkaars goede bedoelingen moeten hebben hieromtrent, wil die samenwerking effectief kunnen zijn.

Lees verder »