• De voorgelegde begroting geeft veel aanleiding tot politieke discussie

  • Voor het eerst na 13 jaar stijgt de OZB meer dan de inflatie

  • 2015 is niet sluitend, de andere jaarschijven wel

  • Is hier echt sprake van kiezersbedrog of ligt het genuanceerder

  • Kritiek oppositie lijkt eerder politiek van aard dan inhoudelijk

 

Op dit moment staat de begrotingsbehandeling 2015-2018 weer voor de deur. De stukken zijn inmiddels tot GBV gekomen en maken duidelijk dat vooral 2015 in financieel opzicht een heel slecht jaar zal worden. Ondanks grote ingrepen en een voorgenomen extra OZB verhoging van 10 % blijft er een tekort staan van bijna 8 ton euro, wat gedekt moet worden uit onze reserves.  Hierbij een poging in het onderstaande verhaal onze afwegingen hieromtrent te verhelderen.

 

Lees verder »

Afgelopen weekend ( 11 t/m 15 juli ) vond in Veldhoven-dorp de jaarlijkse traditionele kermis plaats. De lokale horeca had zich hierbij van haar beste kant betoond en flink geïnvesteerd in diverse podia met muziek, al dan niet live gespeeld. Dit ter verhoging van de sfeer en met de intentie er weer een leuke happening voor het grote publiek van te maken.

 

Voor wat betreft de aanwezige attracties, daarover waren velen minder te spreken. Zo was er, zo werd aan ons ter kennis gebracht, geen enkele attractie, die zich richtte op de wat oudere jeugd, toch een niet onbelangrijke doelgroep, die je wilt bereiken in het licht van genoemde activiteit.

 

Lees verder »

  • Historische verkiezingsscorescore voor GBV op 19 maart

  • Opnieuw deelname aan de coalitie

  • Voor het eerst 2 wethouders van GBV

 

Op 19 maart gebeurde hetgeen ieder GBV-lid tevoren hoopte, maar wat dan eerst nog maar eens moet blijken: een klinkende verkiezingswinst!. In totaal behaalden de  3 plaatselijke partijen zo’n 850 stemmen meer dan de keer daarvoor. Maar daarvan gingen er ongeveer 750 naar GBV. Daarmee verwierf onze partij zowat de hele lokale winst ten opzichte van de landelijke partijen, die vooraf was voorspeld.

 

Lees verder »

De komende weken onderzoeken GBV, VSA en D66 de mogelijkheden om samen te werken in de Veldhovense coalitie. VSA wil daarmee recht doen aan de verkiezingsuitslag en de wens van de kiezers: VSA is opnieuw tot grootste partij gekozen, GBV en D66 hebben beiden gewonnen.

 

VSA is met zes zetels en 275 stemmen meer dan GBV de grootste partij in de gemeenteraad geworden. GBV ging van vijf naar zes zetels en won voor de tweede periode op rij één zetel. D66 kwam vier jaar geleden nieuw in de raad met twee zetels en gaat nu naar drie zetels.

  Lees verder »

Gisteren behaalde GBV bij de gemeenteraadsverkiezingen 3.526 stemmen (21,13 %).

Hiermee werd GBV de tweede partij in Veldhoven met 6 raadszetels, het beste resultaat ooit.

In 2006 nog 4 zetels, in 2010 al 5 en nu dan 6. Een historisch resultaat!

KIEZERS, HARTSTIKKE BEDANKT! Wij blijven ons inzetten voor ons mooie Veldhoven.