• De afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven wordt aangepast
 • Punten van kritiek van GBV zijn gehonoreerd in nieuw voorstel
 • Nieuwe vorm van inzamelen kan goedkeuring GBV vooralsnog dragen

 

In 2014 was GBV niet voor de voortzetting en verdere uitrol over heel Veldhoven van de afvalinzamelproef in Zeelst en Meerveldhoven in de vorm zoals die tot dan toe werd ingevuld. Nogmaals, GBV is nadrukkelijk niet op voorhand tegen een andere (lees: betere) manier van afval scheiden en inzamelen. Maar de uitgeprobeerde vorm had bepaalde nadelen, waardoor GBV er zich niet in kon vinden.

 

Lees verder »

 • Steeds vaker bezuinigen op de brandweer baart zorgen
 • Met veiligheid moet je niet marchanderen
 • Burgemeester onderschrijft verzoek GBV in deze

 

 

Om maar eens een voor de hand liggende woordspeling te gebruiken: de brandweer lijkt onder vuur te liggen. Alleen: woordspelingen zijn vaak humoristisch bedoeld. Terwijl in dit geval sprake is van bittere ernst.

Lees verder »

 

 • Begrotingsbehandeling 2014 is achter de rug

 • Sfeer tussen bepaalde partijen is niet goed

 • Dat is slecht voor Veldhoven en niet in het belang van burgers

 • GBV pleit voor herbezinning binnen alle partijen

 

De begrotingsbehandeling in de Veldhovense raad was na afloop onderwerp van veel discussie. De temperatuur was tussen diverse partijen erg  laag, dat werd daarbij in elk geval wel  duidelijk. De verklaring voor de oorzaken daarvan is dat voor GBV echter niet. Het lijkt erop dat de coalitiepartijen wordt verweten alleen te gaan voor het eigen gelijk. Terwijl dit door deze partijen, en in elk geval door GBV, juist helemaal niet wordt ervaren als zodanig.

 

Lees verder »

 

 • De voorgelegde begroting geeft veel aanleiding tot politieke discussie

 • Voor het eerst na 13 jaar stijgt de OZB meer dan de inflatie

 • 2015 is niet sluitend, de andere jaarschijven wel

 • Is hier echt sprake van kiezersbedrog of ligt het genuanceerder

 • Kritiek oppositie lijkt eerder politiek van aard dan inhoudelijk

 

Op dit moment staat de begrotingsbehandeling 2015-2018 weer voor de deur. De stukken zijn inmiddels tot GBV gekomen en maken duidelijk dat vooral 2015 in financieel opzicht een heel slecht jaar zal worden. Ondanks grote ingrepen en een voorgenomen extra OZB verhoging van 10 % blijft er een tekort staan van bijna 8 ton euro, wat gedekt moet worden uit onze reserves.  Hierbij een poging in het onderstaande verhaal onze afwegingen hieromtrent te verhelderen.

 

Lees verder »

Afgelopen weekend ( 11 t/m 15 juli ) vond in Veldhoven-dorp de jaarlijkse traditionele kermis plaats. De lokale horeca had zich hierbij van haar beste kant betoond en flink geïnvesteerd in diverse podia met muziek, al dan niet live gespeeld. Dit ter verhoging van de sfeer en met de intentie er weer een leuke happening voor het grote publiek van te maken.

 

Voor wat betreft de aanwezige attracties, daarover waren velen minder te spreken. Zo was er, zo werd aan ons ter kennis gebracht, geen enkele attractie, die zich richtte op de wat oudere jeugd, toch een niet onbelangrijke doelgroep, die je wilt bereiken in het licht van genoemde activiteit.

 

Lees verder »