• Eindelijk duidelijkheid vanuit Alders-tafel over Eindhoven Airport
 • Advies gemiste kans te komen tot breed draagvlak voor groei

 

Het Alders advies inzake het toekomstige ontwikkelingsscenario voor Eindhoven Airport, dat deze week eindelijk openbaar werd gemaakt, kan voor wat betreft een meerderheid van de Tweede Kamer de prullenbak in. Wat GBV betreft volkomen terecht. Van meet af aan heeft de heer Alders duidelijk gemaakt het welwillende oor teveel te laten hangen naar de kant van Eindhoven Airport en in de slipstream daarvan de gemeente Eindhoven.

 

Lees verder »

 • Huidige situatie moet worden aangepast
 • Winkeliers willen liefst gratis parkeren in City Centrum
 • Coalitie maakt weloverwogen andere keuze

 

Een veelbesproken onderwerp in de politieke arena was in de afgelopen maanden het betaald parkeren. De huidige situatie werd geëvalueerd en de uitkomst daarvan luidde in elk geval dat aanpassingen noodzakelijk waren, in welke zin dan ook. Onder meer vanwege het beschikbaar komen van nieuwe mogelijkheden zoals het zogenaamde bel-parkeren. Dit alles mede in het verlengde van het 2 jaar geleden unaniem door de raad geaccordeerde CentrumOntwikkelingsPlan (COPr).

Lees verder »

 • De afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven wordt aangepast
 • Punten van kritiek van GBV zijn gehonoreerd in nieuw voorstel
 • Nieuwe vorm van inzamelen kan goedkeuring GBV vooralsnog dragen

 

In 2014 was GBV niet voor de voortzetting en verdere uitrol over heel Veldhoven van de afvalinzamelproef in Zeelst en Meerveldhoven in de vorm zoals die tot dan toe werd ingevuld. Nogmaals, GBV is nadrukkelijk niet op voorhand tegen een andere (lees: betere) manier van afval scheiden en inzamelen. Maar de uitgeprobeerde vorm had bepaalde nadelen, waardoor GBV er zich niet in kon vinden.

 

Lees verder »

 • Steeds vaker bezuinigen op de brandweer baart zorgen
 • Met veiligheid moet je niet marchanderen
 • Burgemeester onderschrijft verzoek GBV in deze

 

 

Om maar eens een voor de hand liggende woordspeling te gebruiken: de brandweer lijkt onder vuur te liggen. Alleen: woordspelingen zijn vaak humoristisch bedoeld. Terwijl in dit geval sprake is van bittere ernst.

Lees verder »

 

 • Begrotingsbehandeling 2014 is achter de rug

 • Sfeer tussen bepaalde partijen is niet goed

 • Dat is slecht voor Veldhoven en niet in het belang van burgers

 • GBV pleit voor herbezinning binnen alle partijen

 

De begrotingsbehandeling in de Veldhovense raad was na afloop onderwerp van veel discussie. De temperatuur was tussen diverse partijen erg  laag, dat werd daarbij in elk geval wel  duidelijk. De verklaring voor de oorzaken daarvan is dat voor GBV echter niet. Het lijkt erop dat de coalitiepartijen wordt verweten alleen te gaan voor het eigen gelijk. Terwijl dit door deze partijen, en in elk geval door GBV, juist helemaal niet wordt ervaren als zodanig.

 

Lees verder »