Naam: Mariënne van Dongen-Lamers
Beroep: Wethouder
Opleiding: Hogeschool Zuyd, tolk/vertaler Chinees en Engels, Fontys Hogeschool, Personeel en Arbeid
Hobby’s: Lezen, zingen, wandelen (bij voorkeur in de bergen)
Gezin: Getrouwd met Wilfried en wij hebben een dochter, Heleen, van 13 jaar

Ik ben zo’n tien jaar geleden in de gemeentepolitiek beland via Hans van de Looij met wie ik samen in een coverbandje speel. Ik dacht eerlijk gezegd dat het niets voor mij zou zijn, maar ik vond het meteen erg interessant. Je kunt écht iets betekenen voor de plaats waar je zelf woont; dat vind ik nog steeds heel bijzonder.

Ik ben blij dat ik zo bij GBV terechtgekomen ben. Het is een warme, gezellige club, waar we het ondanks de verschillen tussen mensen onderling goed met elkaar kunnen vinden. Het is mij gebleken dat die goede sfeer intern binnen de politiek geen vanzelfsprekendheid is. Dat moeten we vooral koesteren! En zo kunnen we ons druk maken over waar we voor zitten: de inwoners van Veldhoven.

Mijn hoop is dan ook dat we onder het motto GBV: lokaal krachtig, opnieuw een goed verkiezingsresultaat halen en samen met andere partijen uitvoering mogen gaan geven aan ons nieuwe verkiezingsprogramma! (zie: http://www.gbveldhoven.nl/programma/)