Naam: Pierre Bijnen
Beroep: Politieambtenaar
Hobby’s: Techniek, restaureren van oude auto’s
Opleiding: Mulo, technische opleidingen en daarna politieopleidingen
Gezin: Getrouwd, 3 kinderen, allen uitgevlogen en 4 kleinkinderen

Ik ben in eerste instantie bij de politiek gegaan door 1. benaderd te zijn maar 2. benieuwd te zijn naar de manier waarop overheden (m.n de gemeentelijke overheid) komen tot de besluiten en regels, zoals die voor ons allemaal gelden. Eenmaal in de gemeentelijk politiek werkzaam was voor mij vooral de sociaal-maatschappelijke kant het meest interessant. Vooral de vraag; wat kun je als gemeente toevoegen op de landelijke regels en dan vooral toegespitst op je eigen mede-veldhovenaren. Nu de landelijke overheid enorm decentraliseert en meer in handen geeft van gemeenten (overigens met de nodige bezuinigingen gepaard gaande) is het nu nog veel meer dan enkele jaren geleden de kunst om de belangen van de veldhovenaren zo goed mogelijk te behartigen.

Waarom GBV? Als lokale partij kun je geheel vrij van landelijke politieke regels heel gericht kijken naar de behoeften van onze eigen Veldhovense bevolking. Als lokale partij ben je daarbij niet gehinderd door standpunten die je vanuit Den Haag dient te huldigen. Gewoon dus VAN en VOOR Veldhoven.