Naam: Jannie Roosen-Goudsmit
Opleiding: Middelbare handelsavondschool, praktijkdiploma
boekhouden, MBA
Beroep: Na enkele jaren administratieve werkzaamheden verricht te hebben ontmoette ik mijn man Hans en samen hebben wij veertig druk gevulde jaren in onze schoenenzaak en daaraan gerelateerde orthopedische artikelen zoals therapeutische elastische kousen en voet corrigerende binnenzolen geïnvesteerd.
Hobby’s: Zolang als wij getrouwd zijn is een huisdier voor ons een vanzelfsprekendheid geweest. Hierdoor kwamen wij veel in aanraking met de natuur die hier gelukkig nog ruimschoots voorhanden is. Fotografie en koken worden ook regelmatig door mij beoefend, helaas niet altijd met het beoogde resultaat.
Gezin: Gehuwd met Hans, moeder van John en oma van Luc en Britt

In de laatste jaren van onze bedrijvigheid werden wij privé met de politiek geconfronteerd waardoor mijn ingesluimerde interesse hierin opnieuw aangewakkerd werd. Mijn interesse ligt voornamelijk in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Meedenken over wat net het beetje extra kan betekenen voor de burgers van Veldhoven is mijn ambitie.

De GBV partij sprak mij het meeste aan en na ‘gekeurd en goedgevonden’ te zijn heb ik om kennis en ervaring op te doen ca. 4 jaar meegelopen in de fractie, ben 4 jaar steunfractielid geweest en ben vanaf 2014 als raadslid actief. In de achterliggende tijd heb ik de GBV ervaren als een plaatselijke partij die o.a. alle voorzieningen zoveel mogelijk voor haar burgers wil behouden. Hierbij moet men dan niet alleen aan bebouwing voor instellingen denken maar ook aan daadwerkelijke zorg en welzijn.