GBV werd opgericht op 1 maart 1966 en was vanaf dat jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Veldhoven. In de jaren tussen 1990 Р2006 was GBV ook vertegenwoordigd in het college van B&W. GBV is een gematigde partij waarvan de leden een grote betrokkenheid en verbondenheid hebben met Veldhoven.

 

Wie doet wat binnen GBV?

De GBV-fractie houdt zich bezig bezig met de actuele politieke zaken. Het GBV-bestuur richt zich op de gang van zaken binnen de partij. Kijk voor meer info over bestuur- en fractieleden onder de link ¬†‘over ons’ aan de bovenzijde van deze website. Voor meer persoonlijke- en contactinformatie: klik op de afzonderlijke foto’s.