Afgelopen dinsdag 27 maart hebben we afscheid genomen van de gemeenteraad 2014-2018. Voor GBV betekende dit een afscheid van maar liefst vier raadsleden: Gerard Jonkers, Wim Groenendijk, Jannie Roosen-Goudsmit en Frank de Lepper. Vanwege hun lange staat van dienst als raadslid voor de gemeente Veldhoven kregen Gerard en Wim daarvoor een koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als de nieuwe coalitie gevormd is kan het zo maar zijn dat enkelen die nu afscheid hebben genomen toch nog terugkomen als raadslid of steunfractielid. De nieuwe GBV fractie zal daar nog een besluit over moeten nemen. Voor nu zijn we dankbaar voor de inzet van Gerard, Wim, Jannie en Frank en willen we ze namens GBV graag  bedanken. We zullen als GBV uiteraard nog op een goede manier afscheid nemen van de mensen die definitief vertrekken, maar daarvoor wachten we eerst nog even de coalitievorming af.