Op deze pagina worden de zaken vermeld, die GBV (mede) concreet realiseert in deze raadsperiode 2018-2022.

Verder een korte beschrijving van de geschiedenis van onze partij. Scroll daarvoor naar beneden op deze pagina naar

 

‘De geschiedenis van GBV’.

 

Wat hebben we gerealiseerd?

 

1. Toegetreden tot nieuwe coalitie

GBV maakt ook deze raadsperiode weer deel uit van de coalitie (nu met VVD en PvdA) en is met 2 wethouders vertegenwoordigd in het college: Mariënne van Dongen-Lamers (1,0 fte) en Hans van de Looij (0,6 fte). In het coalitie-akkoord – dat overigens unaniem door de raad werd aangenomen – staan heel veel punten opgenomen, die afkomstig zijn uit ons verkiezingsprogramma. De uitwerking daarvan  gaat de komende periode aan de orde komen.

 

2. Kiosk kinderboerderij

Men heeft er lang op moeten wachten maar uiteindelijk werd het geduld hierbij toch beloond. GBV heeft zich gedurende vele jaren sterk gemaakt voor het vestigen van een klein verkooppunt van versnaperingen met een toiletvoorziening (onder de noemer van een kiosk) in de nabijheid van de speeltoestellen bij kinderboerderij De Hazewinkel. Die werd aan het begin van deze raadsperiode geopend door wethouder Hans van de Looij.

 

3. Doorstart Cult&Tumult mogelijk gemaakt: CityFest komt eraan.

In de vorige raadsperiode ging het festival Cult&Tumult helaas failliet. GBV liet toen al direct weten een groot voorstander te zijn van een doorstart van dit  geweldige evenement. In het nieuwe coalitieakkoord werd dit dan ook expliciet opgenomen. Na een snelle actie vanuit het college werd het de nieuwe organisatie financieel mogelijk gemaakt met extra steun van zowel bedrijfsleven als gemeente om de meest wenselijke variant uit te gaan werken. Het is nu aan de organisatie om de plannen te gaan waarmaken: CityFest komt eraan in het laatste weekend van september.

 

4. Gevraagd wanneer de zgn. kroonringen aan de lantaarnpalen komen.

Kroonringen zijn haken, waaraan de plastic PMD-zakken kunt ophangen. Het college heeft in maart besloten deze ringen aan te schaffen. Dit zodat de plastic zakken niet meer de straat op kunnen waaien en (knaag)dieren deze niet zo gemakkelijk kapot kunnen scheuren. GBV heeft per brief aan het college gevraagd duidelijkheid te geven over het tijdspad: wanneer worden deze voorzieningen aangebracht en in gebruik genomen?

 

5. Motie proefcasus vliegveld.

Een motie van GBV bij de Algemene Beschouwingen om te komen tot deelname aan een proefcasus Eindhoven Airport en daarvoor namens de raad een eenduidig standpunt te formuleren over de toekomst van dit vliegveld waarbij aandacht wordt gevraagd voor maatregelen die de overlast en gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Veldhoven zullen beperken, werd door 6 partijen mee ingediend en unaniem aangenomen.

 

6. Geen budgetplafonds in het sociale domein voor GBV

Een andere motie van GBV waarin werd gesteld te willen vasthouden aan het besluit om geen budgetplafonds in te stellen in het sociale domein, werd eveneens unaniem goedgekeurd tijdens de Algemene Beschouwingen.

 

De geschiedenis van GBV

Op 1 maart 2016 was het zover: GBV bestond op die dag op de kop af precies 50 jaar. Een bijzonder feit, waar we uiteraard feestelijk bij stil hebben gestaan met onze leden. Onder het motto ‘Open-Eerlijk-Eensgezind’ werden bij de verkiezingen van 1966 direct 3 zetels behaald onder aanvoering van de toenmalige oprichters Ben Schellekens (partijvoorzitter) en Lau Donkers (partijsecretaris). De eerste GBV-raadsleden werden Ben Schellekens, Janus Rommers en Frans Bijnen.

 

In 1970 en 1974 deed GBV niet zelfstandig mee aan de gemeenteraadsverkiezingen maar met een gezamenlijke lijst onder de naam PSV (Progressieve Samenwerking Veldhoven). De andere partijen waarmee GBV zich destijds verbond waren onder meer PvdA, D66 en PPR. Het leverde in genoemde jaren 5 resp. 4 raadszetels op. PSV werd achter het toen almachtige CDA de tweede partij van Veldhoven en leverde een wethouder in de persoon van de heer Jacob Kalter, afkomstig uit de gelederen van de PvdA omdat Ben Schellekens niet werd geaccepteerd als wethouderskandidaat door het CDA. Ben verliet de raad in 1973, toen hij burgemeester werd in het plaatsje Zeeland.

 

In 1971 werd Lau Donkers raadslid. Onder zijn leiding werd nog een keer een lijstverbinding door GBV aangegaan in 1978 met de Christen Democraten Veldhoven. GBV deed aan de verkiezingen mee onder de naam DGV’78. Het werd geen succes; er werd slechts een raadszetel behaald,sie door Lau werd ingenimen. De kiezers herkenden GBV niet meer. Daarom werd vanaf 1982 weer gewoon als zelfstandige partij GBV meegedaan aan gemeenteraadsverkiezingen. En niet zonder succes.

 

Van 1971 tot en met 1998 werd GBV politiek aangevoerd door Lau Donkers. Onder zijn leiding groeide de partij geleidelijk van 1 naar 3 raadszetels. Lau wist daarbij gedurende 2 raadsperiodes (tussen 1990 en 1998) deelname aan de toenmalige coalities te bewerkstelligen en de eerste echte GBV-wethouder in de geschiedenis van de partij te worden.

 

In 1998 werd het stokje als partijleider overgenomen door Hans van de Looij. Ook met hem als lijsttrekker behaalde GBV steeds goede verkiezingsuitslagen en groeide het aantal raadszetels van GBV (5 in 2002, 4 in 2006, 5 in 2010 en 6 in 2014). Van 1998 tot 2006 werd deelgenomen aan 2 coalities, waarbij Hans wethouder was van 2000 tot 2006. Na 2 periodes van goede uitslagen met uitsluiting van collegedeelname, was het in 2014 eindelijk weer zover. GBV werd na het beste verkiezingsresultaat uit haar geschiedenis  betrokken bij het nieuwe college in mei 2014 en leverde zowaar zelfs 2 wethouders in de personen van Hans van de Looij en Marienne van Dongen –Lamers. GBV werd de tweede partij van Veldhoven, qua zeteltal even groot als VSA, de grootste partij sinds 2002.

 

Dat huzarenstukje werd geëvenaard bij de verkiezingen van 2018, waarbij Mariënne de rol van lijsttrekker overnam van Hans. Opnieuw werden 6 raadszetels behaald en konden Mariënne en Hans wederom toetreden tot het college van B&W, dat op 14 mei werd geïnstalleerd. De nieuwe coalitie bestaat vanaf 14 mei 2018 uit VVD, GBV en PvdA.

 

GBV is geen eendagsvlieg gebleken, iets wat toch vaak wel het geval was bij lokale partijen. Ruim 50 jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de raad is in Veldhoven in elk geval nog geen enkele lokale partij gelukt. En qua ontwikkeling? Ter vergelijking, het CDA verloor in deze periode haar almachtige positie en ging van bijna 60 % van de stemmen in 1966 terug naar minder dan 10 % in 2018. GBV groeide vanaf 1982 (het jaar dat weer zelfstandig werd  meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen) van 10 % naar zo’n  20 % van de stemmen. Vele jaren noemde men GBV spottend de ‘bijwagen van het CDA’.  Dat geluid is inmiddels wel definitief tot zwijgen gebracht.

 

GBV heeft alweer ruim een halve eeuw keihard en onafgebroken naar beste vermogen meegewerkt aan de vormgeving van Veldhoven. En zal dat zolang mogelijk blijven doen. Daarvoor hebben wij maar een ding nodig:  uw steun maar vooral ook uw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De volgende zijn op 16 maart 2022.