• Een wegsleepregeling in Veldhoven
  • Lang gekoesterde wens van GBV gehonoreerd

In haar verkiezingsprogramma van 2002 schreef GBV destijds onder meer de volgende stukjes tekst:

1.Het is Gemeente Belangen al heel lang een doorn in het oog dat steeds meer automobilisten de parkeerregels aan hun laars menen te kunnen lappen.

2.Een adequate wegsleepregeling zou hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dat hieraan behoefte zou bestaan werd bevestigd vanaf de allereerste wijkmonitor, die om de 2 jaar wordt georganiseerd. De burgers van Veldhoven gaven parkeeroverlast telkens weer een plaats in de top 3 van de meest voorkomende ergernissen.In 2005 waren er echter toch een aantal argumenten om af te zien van de invoering van een wegsleepregeling. Met name, zo was de verwachting, zou het instellen van zo’n regeling tijdrovend, complex en duur zijn met relatief weinig meerwaarde. Een wegsleepverordening werd daarmee op dat moment onhaalbaar.

Toch werd door GBV in haar verkiezingsprogramma van 2006 opnieuw opgenomen dat de parkeeroverlast meer aandacht verdiende, hoe dan ook. En nu gaat de GBV-wens te komen tot wegsleepregeling alsnog in vervulling. In januari stelde het college een verordening voor Veldhoven vast.  Geweldig! Het moge duidelijk zijn dat het college hierin op de volledige steun van GBV mag rekenen. Wij zijn bijzonder blij dat dit voortschrijdend inzicht in dit verband is opgetreden en denken oprecht dat zo’n regeling wel degelijk van toegevoegde waarde kan zijn.

De onbeschaamdheid, waarmee vandaag de dag meer en meer automobilisten hun voertuigen overal maar menen neer te kunnen zetten, neemt steeds grotere vormen aan. Daar moet wat GBV betreft paal en perk aan worden gesteld en adequaat tegen opgetreden kunnen worden. Deze verordening kan daaraan hopelijk een ferme steen bijdragen.

Hans van de Looij

GBV-raadslid