• Opnieuw vertraging openstelling Hovenring moeilijk uit te leggen
  • Heeft dit consequenties voor degene, die hiervoor verantwoordelijk is
  • Kan compensatie worden geboden voor degenen, die hierdoor onredelijk getroffen worden? M.n. bedrijven in de omgeving van de Hovenring.

Vorig jaar ging de Heerbaan helemaal dicht vanwege de reconstructie van het kruispunt, dat de naam Hovenring zou gaan krijgen. Er was gekozen voor een volledige afsluiting van dit knooppunt, zodat de overlast weliswaar even maximaal zou zijn maar waarmee de periode waarin deze zou plaatsvinden dan wel relatief kort gehouden kon worden. Eind december 2011 zou de totaal vernieuwde kruising weer opengesteld worden.

 

Hoe weerbarstig bleek de werkelijkheid. Zelfs voor een regio, die zich waar mogelijk wil profileren als de slimste van de wereld! Direct na de openstelling werden er technische onvolkomenheden geconstateerd en ging het kruispunt weer dicht voor alle verkeer. In april zou de zaak opgelost zijn.

 

Onlangs vernamen we dat ook dit voornemen te ambitieus bleek. Er wordt nu gesproken over 8 juni. Weer een uitstel van 2 maanden. Wat schetst echter onze verbazing hierover? Op de website van Eindhoven staat vermeld, dat het belangrijk is dat het enkele keren 24 uur achter elkaar droog moet zijn om een coating aan te kunnen brengen. Pas daarna zou een bepaalde lamellenring aangebracht kunnen worden, dit om de nieuwe fietsrotonde zelf zo goed mogelijk te kunnen conserveren en dus onderhoudswerkzaamheden in de toekomst zolang mogelijk te kunnen uitstellen.

 

De GBV-fractie is over deze hele gang van zaken zo langzamerhand hoogst verbaasd. Men is onderhand langer bezig om iets te herstellen dan dat de totale renovatie van het kruispunt vergde. Hoe zou de coating zijn aangebracht als het kruispunt wèl gedeeltelijk open gebleven was, een scenario dat destijds ook is overwogen? Dan hadden er toch ook coating en een lamellenring aangebracht moeten worden, terwijl er al verkeer zou rijden? Dus een gedeeltelijke openstelling was sowieso mogelijk geweest.

 

Wat ook wat apart op GBV overkomt, is het feit dat blijkbaar (volgens berichtgeving in de media) van begin af aan al rekening was gehouden met extra kosten. Maar waarom dan niet met extra tijdsplanning? Als je vooraf rekening houdt met aanvullende werkzaamheden, dan weet je toch ook dat die extra tijd vergen?

 

Maar wat GBV nog merkwaardiger vindt, via internet ontdekten wij de volgende terugblik op het weer van maart j.l.:

 (Citaat)

De maand Maart 2012 was in Eindhoven een prachtige voorjaarsmaand met prima temperaturen, behoorlijk veel zon en vrijwel geen regen.
In de eerste decade van de maand had de zon nog wat moeite om door de bewolking heen te breken maar vanaf half maart was dat geen probleem meer en hadden we volop zon. Vooral in de periode van 21 maart t/m 28 maart scheen de zon uitermate fel en veel.
Een hogedrukgebied bleef standvastig op zijn plaats en dreef in onze contreien vrijwel alle bewolking weg. Het gevolg was dat we onder de uitbundig schijnende zon prachtige voorjaarstemperaturen konden behalen. Op 23 maart noteerden we de eerste warme dag van het jaar. De temperatuur liep,die dag, in onze regio op tot max. 20,4 graden en daarmee waren we net niet de warmste plaats in Nederland. Het Limburgse Ell bereikte 20,8 graden en daar was het dus net iets warmer dan hier.

(einde citaat)

 

In april zou de kruising weer opengesteld worden. Dan zou die dus helemaal klaar moeten zijn. Is het dan niet zo dat de maand maart zowel qua planning als omstandigheden precies goed was voor de werkzaamheden waarover men rept? Of klopte die planning gewoon weer niet?

 

Kortom, de GBV-fractie begint zich aan de gang van zaken te storen en vraagt zich af of de formele uitleg betreffende de vertraging bij het project Hovenring wel juist is en in hoeverre sprake moet zijn van een passende compensatie vanuit de verantwoordelijke partij voor alle overlast, die deze langdurige vertraging in Veldhoven heeft veroorzaakt. Voor zowel de weggebruikers, de bewoners aan de alternatieve routes maar bovenal de getroffen ondernemers in de directe omgeving van de Hovenring. Voor hen is spreken van ondernemersrisico wat GBV betreft niet meer redelijk.

 

GBV heeft de volgende vragen voorgelegd aan het College van B en W van Veldhoven:

  1. Kan het college duidelijk maken bij wie de verantwoordelijkheid ligt van de meest recente vertraging bij het project Hovenring?
  2. Acht het college deze vertraging zodanig redelijk dat dit geen verdere consequenties hoeft te hebben voor de verantwoordelijke partij in deze?
  3. Zo nee, overweegt het college dan een schadeclaim bij die verantwoordelijke in te dienen voor alle overlast die de gemeente Veldhoven inmiddels heeft ondervonden, m.n. ten gunste van de getroffen ondernemers in de directe omgeving van de Hovenring?

 

We zijn benieuwd naar de reactie.