•  Kerntakendiscussie loopt ten einde
  •      Kermissen in de oude kernen blijven wat GBV betreft
  •      Met weinig wordt echt gestopt

 

Op 22 maart bereikt de kerntakendiscussie in de gemeente Veldhoven zijn ontknoping en zal de gemeenteraad verder richting geven aan de toekomst van Veldhoven. Daarbij zullen wat GBV betreft vrijwel alle huidige taken gehandhaafd blijven, hooguit een onsje minder of anders georganiseerd. Zo is van het schrappen van de kermissen bijvoorbeeld absoluut geen sprake; de coalitie van VSA, GBV en D66 heeft het zelfs in haar eigen coalitieprogramma staan!

 

 

Alle taken van de gemeente zijn beoordeeld en ervan is bepaald of:

  • het echt een kerntaak is
  • behouden moeten blijven
  • het een onsje minder kan
  • dat er zelfs helemaal mee gestopt kan worden.

 

De besprekingen in de raad, waaraan sommige partijen niet of nauwelijks deelnamen, hebben inzicht gegeven in waar de accenten zouden moeten liggen. In grote meerderheid is men het erover eens dat een groot deel van de taken sowieso nauwelijks beïnvloedbaar is. Het betreft vaak wettelijke taken die we gewoon zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan: de taken binnen het Sociaal Domein -WMO, (jeugd)zorg en participatie-, de openbare veiligheid en basisvoorzieningen, zoals wegen, riolering etc.

 

Van een klein deel is gezegd dat het misschien wel wat een onsje minder kan. Het college zal over die taken gevraagd worden om te kijken wat er mogelijk is. Zo willen we laten kijken of de kosten die gepaard gaan met groenonderhoud bijvoorbeeld nog wat aangepast kunnen worden. Dit gaat echter over bezuinigingsvoorstellen op de uitvoering en zegt dus niet dat het geen kerntaak van de gemeente is of dat de taak geschrapt moet worden.

 

Zoals gezegd is van het schrappen van de kermissen bijvoorbeeld absoluut geen sprake; de coalitie van VSA, GBV en D66 heeft het zelfs in haar eigen coalitieprogramma staan, dat de kermissen in de oude kernen behouden moeten blijven! Dat hierover via de Facebookpagina van Trots op Veldhoven een petitie is gestart, is dus wel heel merkwaardig! Op het lijstje van die petitie staan overigens alleen maar dingen die helemaal niet gaan verdwijnen. De mensen worden enorm op het verkeerde been gezet. Alsof Cult & Tumult ter discussie zou staan! Of de Oranjemarkt! Dat beweert geen enkele partij! Bangmakerij en absolute nonsens!

 

Waar wij als GBV samen met onze coalitiepartners voor staan is het behoud van ons goede voorzieningenniveau. We willen de portemonnee van de gemeente goed beheren, maar we doen op dit moment geen overbodige dingen. We kijken kritisch naar het uitvoeringsniveau van bepaalde taken om zo misschien financieel wat ruimer in de jas te komen zitten, maar geschrapt wordt er wat GBV betreft niet veel.

 

Veel belangrijker vinden we het dat we initiatieven ondersteunen die burgers en verenigingen meer zelfstandigheid geven. Waar het kan kijken we bijvoorbeeld naar het overdragen van de sportaccommodaties. Of zoeken we naar ruimte om mensen meer zeggenschap te geven in de inrichting en onderhoud van openbaar groen. Hiermee willen we meer loslaten, zonder deze taken over de spreekwoordelijke heg te gooien. Wij staan tenslotte met zijn allen aan de lat voor een goede samenwerking in onze mooie gemeente.