De GBV-fractie heeft aandacht bij het college gevraagd voor het volgende:

In de informatienota aan de raad betreffende ‘Aanpassingen dienstregeling openbaar vervoer’ kunnen we onder meer lezen dat de concessiehouder Hermes/Bravo onder meer voornemens is een gedeelte van de huidige lijn 15 te schrappen. Het gaat daarbij dan om het stuk tussen het City Centrum en het Maxima Medisch Centrum.

 

Lees verder »

Begin dit jaar bereikte ons een signaal, dat de parkeersituatie in de directe omgeving van RSZK Merefelt aan de Parklaan in Veldhoven problematisch zou zijn. De context van de omgeving is de meeste mensen ongetwijfeld bekend. In dit complex zijn diverse typen kwetsbare mensen, veelal ouderen, gehuisvest. Mensen, voor wie in veel gevallen zowel reguliere- als mantelzorg onontbeerlijk is.

Lees verder »

Een item dat de lokale politiek in de afgelopen maanden bezig hield, was het verzoek van het schoolbestuur Veldvest aan de gemeente om bij haar basisschool St. Jan Baptist in Oerle enkele noodlokalen te plaatsen. Dit omdat het aantal aanmeldingen voor deze school flink is toegenomen in de laatste tijd. Vooral uiteraard vanuit de nieuwbouwwijk Oerle-Zuid, waar verhoudingsgewijs veel jonge gezinnen wonen. Logisch, deze vraag, zou je dan ook eerste instantie geneigd zijn te denken. Natuurlijk wil je kinderen in Oerle en Oerle-Zuid zoveel mogelijk thuisnabij naar school laten gaan. En de gemeente heeft nu eenmaal de wettelijke plicht tot huisvesting van scholen, dus gewoon doen!

Lees verder »

De Algemene Beschouwingen van 2018 zijn in diverse opzichten goed verlopen. De gemeentelijke begroting werd zonder al teveel problemen door nagenoeg de gehele raad goedgekeurd. Alleen de 2 aanwezige raadsleden van VSA en het raadslid van de nieuwe fractie Lokaal Liberaal besloten aan het einde van een lange vergaderdag toch tegen te stemmen. Een dag, die overigens over het algemeen in goede onderlinge  verstandhouding tussen de partijen en het college verliep.

Lees verder »