Nadat in 2017 het gratis festival Cult&Tumult tot verdriet van velen helaas moest melden te gaan stoppen wegens financiële moeilijkheden, kwamen er mensen naar voren, die vonden dat een doorstart van dit geweldige Veldhovense evenement op zijn plaats zou zijn.

 

GBV was het daar direct mee eens. We willen immers levendigheid in onze mooie gemeente en een van de belangrijkste pijlers daarvoor was in de afgelopen decennia toch zeker ook Cult&Tumult. Het zou echt zonde zijn, indien een dergelijk evenement uit ons cultureel aanbod zou verdwijnen zonder dat er een waardige opvolger zou komen.

 

Lees verder »

De raadsperiode 2018-2022 is weer begonnen. Werd op 14 mei jl. het nieuwe college geïnstalleerd en het coalitieprogramma ‘Samen, Stabiel &Sterk’ door de raad unaniem omarmd als bestuurlijk kompas voor de komende 4 jaar, inmiddels zijn de eerste concrete stappen hierop volgend gezet. Alea Jacta Est: het begin is gemaakt!

 

Zo werd de voorjaarsnota onlangs door een grote raadsmeerderheid goedgekeurd. Een document dat de basis vormt voor de nieuwe Programmabegroting 2019-2022, waarin zoveel mogelijk benoemde zaken ingevuld en concreet gemaakt moeten worden.

 

Lees verder »

Enkele maanden geleden was het dan eindelijk zover. Een lang gekoesterde GBV-wens ging in vervulling: GBV-wethouder Hans van de Looij kon de veelbesproken kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel openen. Een kleinschalige, niet-commerciële voorziening (waar enkele kleine versnaperingen worden verkocht) met een toilet. Geplaatst aan de rand van de kinderboerderij in de directe omgeving van de speeltoestellen. Vrijwel iedereen is hierover uitermate positief. Er is maar een klacht: vooral in de weekends is de kiosk niet altijd open! Dat is wel jammer volgens velen!

 

Lees verder »

VVD, GBV en PvdA in het college

In Veldhoven gaat in de periode 2018-2022 de nieuwe coalitie gevormd worden door VVD, GBV en PvdA. Er is overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord, de wethouderskandidaten en een portefeuilleverdeling. Voor GBV zullen Mariënne van Dongen-Lamers en Hans van de Looij weer aantreden als wethouder. De onderhandelaars hebben de besprekingen hierover onder aanvoering van VVD’ers Daan de Kort en Ad van den Oever succesvol afgerond. De installatie van de nieuwe wethouders zal plaatsvinden tijdens een ingelaste raadsvergadering op 14 mei a.s.

Lees verder »

Vandaag is bekend gemaakt dat VVD, GBV en PvdA samen een coalitie gaan vormen voor het gemeentebestuur van Veldhoven. VVD heeft na de verkiezingen twee verkennende gesprekken gevoerd met alle politieke partijen afzonderlijk. Daarna zijn we er vanmiddag met zijn drienën samen uitgekomen. We gaan aan de slag met het uitwerken van het coalitieprogramma, zodat we snel kunnen starten. We hebben er veel zin in!